Deel dit
sluit
Deel dit

Duurzaamheid

Mission statement StartGreen

Wij geloven in een economie die zichzelf niet uitput en waar iedereen naar volle potentie aan kan meedoen. We geloven dat ondernemers de transitie hiernaartoe aanjagen en daarom ondersteunt StartGreen ondernemers, die bijdragen aan duurzame waardecreatie voor mens, milieu en maatschappij. Dit doen we door het aanbieden van verschillende financieringsinstrumeneten.

Wat is het maatschappelijk belang?

Binnen de investeringsportefeuille van Startgreen kan het maatschappelijk belang van een bedrijf en diens product/dienst zeer uiteenlopen. Daarom hebben we enkele gebieden geïdentificeerd, waar wij ons op richten, de focus area’s:

  1. Energietransitie; technologie/diensten en producten die duurzame opwek, besparing en/of opslag van energie realiseren.
  2. Circulaire economie: o.a. Recycling en tegengaan van uitputting van grondstoffen
  3. Inclusieve maatschappij: Bijdragen aan het verminderen van de afstand van specifieke (minderheids-) groepen tot de maatschappij en de arbeidsmarkt specifiek.
  4. Zorginnovatie: Bevordering van gezondheid, zorg en welzijn van mensen.
  5. Natuur- en milieubehoud
  6. Eerlijke economie: Fair trade, fair chain, gelijkheid en eerlijkheid in salarissen, arbeidsomstandigheden en een eerlijke prijs voor grondstoffen en diensten.
  7. Deeleconomie
  8. Duurzame voeding en landbouw

Wij onderschrijven het beroep van de Verenigde Naties op de private sector om een vitale rol te spelen in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Om de bijdrage te meten van de ondernemingen waarin StartGreen geïnvesteerd, gebruiken we Key Performance Indicators (KPI’s), Met deze KPI’s, wordt de (meetbare) impact van het door StartGreen geïnvesteerd vermogen zichtbaar gemaakt.