Deel dit
sluit
Deel dit

Regionale energiefondsen

Energiefonds Overijssel

Sinds 2013 is StartGreen Capital, in een consortium met ASN Bank en Royal HaskoningDHV, beheerder van Energiefonds Overijssel. De Provincie heeft €250 mln. ter beschikking gesteld voor het fonds om een bijdrage te leveren aan de opwek van hernieuwbare energie en energiebesparing. €50 mln van dit fonds gaat specifiek naar aandelenkapitaal in energieprojecten of innovatieve ondernemingen en wordt door StartGreen Capital uitgezet.

www.energiefondsoverijssel.nl

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Daarnaast beheert StartGreen Capital sinds 2014 het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland samen met KplusV. De Provincie Noord-Holland heeft in eerste instantie een bedrag van €30 mln. beschikbaar gesteld met mogelijke uitbreiding naar €85 mln. ter stimulering van de duurzame economie in Noord-Holland. Specifiek wordt er met dit fonds gekeken naar investeringen in bedrijven en projecten op het gebied van biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie.

www.pdenh.nl