Geef een korte omschrijving van de markt waarin uw product of plan zich bevindt, inclusief marktbehoefte, omvang en concurrenten.