Ga naar hoofdinhoud

1 april 2020

De eerste financiële noodmaatregelen, waaronder de NOW zijn een feit. Een ambitieus, vooruitstrevend en waardevol pakket. Maar onvoldoende voor startups. In China zijn de VC investments met 57% gedaald, in Nederland en Europa moet een vergelijkbare trend verwacht worden, eerste analyses van Dealroom bevestigen dit. Met ons Borski Fund zitten wij middenin het dilemma; terughoudend zijn met investeringen zonder de recessie te versterken. De boel niet op slot, maar realistisch op zoek naar de nieuwe realiteit.

Feit is dat de meeste private early stage VC fondsen voorlopig de hand op de knip houden, totdat de voorspelbaarheid van de markt weer stabieler is. Echter, naast het aanscherpen van plannen en strategie hebben startups en scale-ups juist nu kapitaal nodig. Gebeurt er dan niets meer? Jawel, enkele investeringen gaan door. Eerste investeringen in startups worden gemaakt, mits COVID-19 slechts beperkte invloed heeft (of juist positief uitpakt). Het aantal bedrijven dat hieraan voldoet is echter beperkt. We mogen de uitzondering niet als de nieuwe norm zien, veel, heel veel startups en scale-ups hebben of krijgen grote moeite om kapitaal aan te trekken.

Wij zien een grote meerwaarde om de Nederlandse early stage VC fondsen in te zetten. Maak als overheid gebruik van de aanwezige expertise, tijd, netwerk en capaciteit van investeerders om op korte termijn overbruggingskredieten te verstrekken aan startups. Dit kan met een eenvoudig product in de vorm van converteerbare leningen. Waarom geld van de overheid? Omdat private fondsen hun rendementseisen niet zomaar kunnen verlagen.

Als Invest NL €50M reserveert, kunnen circa 25 VC fondsen kleine, en cruciale stappen maken en komt het Nederlandse VC landschap niet tot stilstand. Hiermee kunnen circa 200 jonge bedrijven met groeipotentie geholpen worden. Niet in de laatste plaats de relatief grote groep van vrouwelijke ondernemers die zich in de vroege fase bevinden.

Het lijkt ons de moeite waard dit serieus te verkennen. Het uitgewerkte investeringsproduct hebben wij gedeeld met Techleap, Dutch Startup Association en Invest NL.

nl_NLNederlands