Categorie

Borski Fonds

LIOF investeert in Borski Fund

Door Borski Fonds, Nieuws, Pers
18 mei 2021
Het Borski Fund haalde een investering op vanuit LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg, die innovatieve ondernemers ondersteunt met advies, netwerk en financiering. Een mooie win-win situatie met voor Borski extra durfkapitaal om te investeren in vrouwelijke ondernemers en diverse teams in Limburg, voor LIOF een mogelijkheid om zo diversiteit binnen bedrijven in de startup en scale-up fase te stimuleren. In onderstaand persbericht leest u er meer over.
-persbericht-

LIOF investeert in Borski Fund, een fonds met focus op diversiteit en technologie

LIOF investeert in Borski Fund, een fonds dat met durfkapitaal investeert in vrouwelijke ondernemers en diverse teams. Door in dit fonds te participeren wil LIOF diversiteit binnen bedrijven in de startup en scale-up fase stimuleren. Eerder stelde LIOF zich met de ondertekening van het diversiteitsstatement #FundRight tot doel binnen 3 jaar de diversiteit binnen haar portfolio te verhogen. Deze investering draagt bij aan het bereiken van dit doel.
Waarom investeren in diversiteit?
Uit onderzoek blijkt dat slechts 5% van alle venture capital investeringen worden verstrekt aan gemengde teams van mannen en vrouwen. Slechts 1% wordt geïnvesteerd in teams met alleen vrouwen en 94% van de Venture Capital investeringen komt terecht bij teams met alleen maar mannen. Gaby Zandbergen, investment manager bij LIOF vertelt: “Diverse teams brengen andere innovaties naar de markt en bedrijven met diverse teams presenteren financieel beter. Daarnaast zijn diversiteit en inclusie geen wensbeeld meer maar een noodzaak. Voor ons als investeerder dus behalve een moreel appel, ook een financieel juiste beslissing om meer in diverse teams te investeren.” Daarnaast vergroot LIOF met deze investering de kans om in contact te komen met bedrijven met een divers team en daardoor co-investeringen aan te gaan in deze bedrijven. En zal LIOF zich actief inzetten om vrouwelijke ondernemers in Limburg toegang tot bestaande netwerken te bieden.
Quick wins voor bedrijven in Limburg
Startups en scale-ups in Limburg met een divers team gaan profiteren van het partnership tussen Borski Fund en LIOF. Denk aan gezamenlijke events waar investeerders hun expertise delen en waar je je zakelijke netwerk vergroot. De samenwerking biedt bedrijven ook de mogelijkheid deel te nemen aan het zogenaamde online koffie uurtje waarin investeringsmogelijkheden worden besproken. U kunt u hier aanmelden.
LIOF wil impact maken
Diversiteit en inclusie (D&I) staan hoog op de agenda van LIOF. De focus ligt meer en meer op maatschappelijke impact en er wordt bij investeringen niet alleen gekeken naar economisch rendement maar ook naar de effecten op de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering en D&I. Samen met ondernemers en partners werkt LIOF toe naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg. Dat is de ambitie de komende jaren.
Over Borski Fund
Borski Fund is een innovatief durfkapitaalfonds dat investeert in technologiebedrijven met een divers team. Wij geloven in diversiteit, gendergelijkheid en eerlijke kansen. Daarom stimuleren we meer diversiteit in bedrijven, meer vrouwen die risicodragend ondernemen en meer vrouwen die risicodragend investeren. Alleen zo komt er een divers Nederlands ondernemerslandschap en een evenwichtige situatie van vrouwen op topposities. Wij helpen ondernemers hun ambities waar te maken door onze ondernemerservaring in te zetten en ons uitgebreide en diverse netwerk met hen te delen. Succes has no gender.
Meer over Borski Fund.
Over LIOF
LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg en ondersteunt innovatieve ondernemers met advies, netwerk en financiering. We zijn er voor elke startup, scale-up en mkb’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag én voor (buitenlandse) ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. Daarnaast helpen wij met grensoverschrijdende samenwerking en internationaal zakendoen. Samen met ondernemers en partners werken we toe naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg door in te zetten op de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.
Meer over LIOF.

Impact beleggen wordt de nieuwe standaard

Door Blog, Borski Fonds, Impactvol financieren, Nieuws, StartGreen Capital

10 juni 2021

Impact beleggen wordt de nieuwe standaard

Impact interview met Susan Leerkes van Van Lanschot Kempen

 

Voor ons impact report 2020 interviewden wij een aantal van onze institutionele investeerders. Met Susan Leerkes van Van Lanschot Kempen spraken wij over duurzaam beleggen, hun motivatie om te investeren in Borski Fund en impact investing. Lees hier het hele interview.

Wat doet Van Lanschot Kempen en welke rol heeft u daarbij?
Al onze beleggingsoplossing zijn duurzaam en wij dragen bij aan de Sustainable Development Goals van de VN. Bij duurzaam beleggen speelt naast het financieel rendement ook de invloed op mens, milieu en maatschappij een belangrijke rol. Als duurzame belegger beoordeel je bedrijven niet alleen op financiële resultaten, maar ook op de manier waarop deze omgaan met hun werknemers en het milieu en hoe ze zich opstellen in ethische vraagstukken. Wij beleggen bijvoorbeeld niet in producenten van kernenergie, wapenfabrikanten en bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten of de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat particuliere beleggers makkelijker kunnen investeren in impact beleggingen. Daarom kunnen Van Lanschot klanten beleggen in de Kempen Global Impact Pool.  Dit fonds heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan vijf van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zo draagt de ‘pool’ onder meer bij aan betaalbare, goede gezondheidszorg & financiële diensten, het verduurzamen van de voedselketen en betaalbare en duurzame energie.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan:

  • Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  • MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  • Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen;
  • Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot.

Ik ben commercieel directeur bij Van Lanschot en verantwoordelijk voor onze kantoren in Amsterdam, Hilversum en Laren. Daarnaast heb ik ook een eigen klantenportefeuille. Ik help onze klanten en prospects onder andere bij een unieke, passende beleggingsoplossing, waarbij ik rekening houd met de persoonlijke situatie, wensen en doelen. Verantwoord beleggen is onze standaard, hoe duurzaam bepaalt de klant zelf.

Hoe is gender diversity verankerd bij jullie?
Wereldwijd zijn inclusie & diversiteit een steeds belangrijker onderdeel geworden voor een duurzame bedrijfsstrategie, zo ook bij Van Lanschot Kempen. Wij geloven dat diversiteit in de workforce specifiek leidt tot betere besluitvorming, een betere werkomgeving en minder ‘blinde vlekken’. Bovendien helpt een inclusief en diverse workforce de bedrijfsprestaties, innovatie, flexibiliteit en veerkracht van de organisatie te stimuleren, evenals een positieve sociale en ecologische impact. We zijn ook van mening dat het toegang bi​​​​​​​edt tot een veel grotere talentenpool zodat meritocratie en diversiteit naast elkaar kunnen bestaan. Het bewuste en weloverwogen streven naar diversiteit leidt volgens ons ook tot een aanzienlijke vermindering van vooroordelen. Om diversiteit op de werkvloer succesvol te maken is een inclusieve cultuur een randvoorwaarde. Dit vraagt om een inclusieve ‘mindset’ van elke medewerker zodat iedereen bij Van Lanschot Kempen zich thuis voelt, ongeacht je achtergrond of het geluid dat je laat horen. Dit gaat niet alleen over acceptatie maar ook over écht gezien en gehoord worden.
Wij geloven dat de beste oplossingen ontstaan op het moment dat een uitdaging vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt – kortom wij geloven dat cognitieve en socio-economische diversiteit tot betere resultaten leidt. Diversiteit heeft alleen zin op het moment dat er sprake is van inclusie, dus pas op het moment dat er daadwerkelijk naar verschillende perspectieven wordt geluisterd. Inclusie is een onderdeel van onze cultuur; een platte meritocratische organisatie. Diversiteit is beleid tijdens werving en retentie van talent. Gender diversity is een onderdeel van dit beleid.

Waarom heeft Van Lanschot geïnvesteerd in Borski Fund?
Voor het financiële en sociale rendement. Er zijn verschillende redenen om te investeren. Ten eerste hechten wij als organisatie waarde aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarbij hoort dat je je inzet voor diversiteit en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Dit fonds is dan een mooie kans, daar wil je bij zijn. Niet voor niets waren Klaas Knot van de Nederlandsche Bank en Koningin Máxima ook aanwezig bij de lancering van het Borski Fund. Een andere belangrijke reden is dat het fonds voor ons deuren opent. Naast de grootbanken investeren namelijk verschillende vermogende particulieren die bij de closing aanwezig waren. Hier zitten bijvoorbeeld ondernemers bij die eerder zelf hun bedrijf hebben verkocht. Een aantal van hen wilden wij al een tijdje benaderen en dat is nu gelukt dankzij de lancering van dit fonds. En ook bij bijeenkomsten van het fonds komen wij in contact met andere investeerders waarvoor wij een rol kunnen spelen met betrekking tot invulling van hun vermogen of hieraan gerelateerde zaken als bijvoorbeeld een (familie-)hypotheek. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Daarbij hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders en elke investering moet op zijn eigen benen kunnen staan. Het Borski fonds doet dat. De oprichters hebben een bewezen track record, het fonds heeft toegang tot een breed netwerk van vrouwelijk ondernemers en de operationele aspecten zijn gewaarborgd door de infrastructuur van StartGreen Capital. Alle benodigde ingrediënten zijn aanwezig om het beoogde rendement te halen. Bovendien draagt het fonds wat ons betreft op meerdere fronten bij aan het sociaal rendement. Er is sprake van negatieve screening op o.a. tabak, een sector waarin VLK zelf ook niet belegt. Bovendien draagt het fonds bij aan SDG’s (3, 5, 8, 12 & 17) die in grote mate overlappen met ons eigen beleid. Tot slot, we steunen graag een initiatief dat, net als ons eigen beleid, ontworpen is om een breder pallet aan talenten de kans te geven.

Welke ontwikkelingen op het gebied van impact investing ziet u de komende jaren?
Op het gebied van impact investing zien we ontwikkelingen op verschillende fronten. Allereerst zien we de afgelopen jaren een sterk toenemende vraag naar impact investing oplossingen, met name onder de volgende generatie. Wij verwachten dat deze vraag doorzet en dat naast duurzaam beleggen ook impact beleggen de nieuwe standaard zal worden. Eenzelfde trend zien we in het aanbod van impactoplossingen, ofwel de toename van impact fondsen waarmee de impact markt toegankelijk wordt voor (particuliere) beleggers. Daarnaast wordt steeds meer gezocht naar consensus op het gebied van het meten, managen en rapporteren van impact. Het raamwerk van het Impact Management Project (wat wij zelf gebruiken binnen onze Global Impact Pool) is een voorbeeld van een stap in de richting naar standaardisatie op het gebied van impact meten en rapporteren. Ook zullen bedrijven in het algemeen steeds meer moeten aantonen in welke mate hun operatie, producten en diensten negatief dan wel positief bijdragen aan de omgeving, om op die manier echt inzicht te bieden in de totale waarde die zij creëren op de lange termijn (denk aan integrated profit loss statements).

En welke rol speelt diversiteit daarin?
Het belang van de focus op diversiteit zal alleen maar sterker worden, mede gezien het effect van COVID-19, die, als elke andere crisis, niet genderneutraal is. Wereldwijd zijn vrouwen hard getroffen door de pandemie, vrouwen verdienen doorgaans minder, hebben minder spaargeld en zijn onevenredig vertegenwoordigd in de informele economie. Ze hebben minder toegang tot sociale bescherming en worden meer belast met onbetaalde zorg en huishoudelijk werk, waardoor ze vaak moeten stoppen met werken. Kijken we naar impact oplossingen dan speelt naast de focus op het creëren van fatsoenlijke banen met een eerlijk loon, ook diversiteit een rol (denk aan het aantal banen die gecreëerd worden voor vrouwen; het aantal vrouwelijke ondernemers dat wordt gesupport; de diversiteit in brede zin binnen de onderneming waarin geïnvesteerd wordt).

Heeft u nog een advies of wens voor StartGreen Capital? Wat zouden wij meer, of juist minder moeten doen?
Blijf met ons samenwerken, zeker met onze specialisten op het gebied van impact en duurzaam beleggen. Voor ons is het een mooie kans om onze kennis en ervaring op het gebied van impact investing te vergroten.

Is er iets wat we u niet gevraagd hebben maar wat u hier wel graag kwijt zou willen?
Ja, gefeliciteerd met het eerste jaar van het Boski Fund en de mooie investeringen die jullie tot op heden hebben gedaan. En geweldig om te zien dat Simone Brummelhuis, directeur van het Borski Fund, is uitgeroepen tot een van de 10 meest invloedrijke vrouwen bij Europese start-ups. Hulde!

Meer weten over Van Lanschot Kempen

Borski Fund investeert in The Fabricant, ’s werelds toonaangevende digitale fashion house

Door Borski Fonds, Nieuws, Pers

26 april 2021

Vorige week werd bekend dat het door ons opgerichte Borski Fund gaat investeren in The Fabricant. The Fabricant is ‘s werelds toonaangevende digitale fashion house en een pionier in de digitalisering van de fashion industrie. Met hun geavanceerde ontwerpen, visie en technologie hebben ze klanten als en werken ze samen met Adidas, Tommy Hilfiger, Under Armour, Atari, RTFKT, Puma, Peak Performance en Buffalo London, om er maar een paar te noemen. De langetermijnvisie van The Fabricant is het creëren van tools en producten die de mode-industrie transformeren naar een volledig digitaal bestaan in zowel productie als consumptie, terwijl het creëren van mode wordt gedemocratiseerd tot een samenwerkingsproces dat gebruikmaakt van 3D-technologie en de creativiteit van de consument, toegankelijk voor iedereen. Lees hier meer over in onderstaand (Engels) persbericht.

– persbericht – 

The Fabricant, the world’s leading digital fashion house, has raised capital from 4impact, Borski Fund and Slingshot to continue to revolutionise fashion.

The Fabricant’s mission is to lead the fashion industry to a new sector of digital-only clothing that wastes nothing but data and exploits nothing but imagination. The three founders – Kerry Murphy, Amber Slooten and Adriana Hoppenbrouwer – are a diverse team with complementary skills, combining technology, creativity and business – forming the foundation of The Fabricant.

In 2019, The Fabricant sold the world’s first ever digital-only dress on the Blockchain. Today, their cutting edge designs, vision and technology continues to transform the global fashion industry. Clients and collaborations include Adidas, Tommy Hilfiger, Under Armour, Atari, RTFKT, Puma, Peak Performance and Buffalo London, to name a few. The Fabricant transitioned their garment sampling and marketing content pipeline to 3D digital practices and created new digital-only business models. The Fabricant’s long term vision is to create tools and products that transition the fashion industry towards an entirely digital existence in both production and consumption, while democratising fashion creation to become a collaborative process that utilises 3D technology and consumers’ creativity, accessible to all.

Kerry Murphy, CEO:
“I believe, to change the toxic environmental and cultural aspects of fashion we need to change the experience. Digital-only fashion provides many new opportunities to do so.”

Amber Jae Slooten, Creative Director:
“Clothing has two functions, protection and expression, but what if you take those two apart? I see a future where we will all wear our digital identity around us, where we will be able to curate that space. Endlessly expressing yourself, but without the negative impact on the planet.”

A creative, sustainable, resilient, and profitable industry is entirely possible by switching from physical to digital fashion. The Fabricant aligns with the following United Nations Sustainable Development Goals: #9 – Industry, innovation and infrastructure, #10 – Reduced inequalities, #12 – Responsible consumption and production.

Adriana Hoppenbrouwer, CCO The Fabricant:
“This investment round will allow us to accelerate our growth and impact in the fashion industry. It is a pleasure to work with partners that support our ambition.”

Ali Najafbagy, 4impact Managing Partner:
“We are thrilled to work with the exceptionally talented and diverse team at The Fabricant. Their visionary work sets the global standard not for digital fashion, but for fashion. Sustainability, co-creation and democratisation are at the heart of this industry.”

Simone Brummelhuis, Partner at the Borski Fund, said:
“The Fabricant addressed the sustainability challenges of the fashion industry head-on. It is inspiring to see how the vision of Kerry, Amber and Adriana integrates fashion design, gaming expertise, blockchain technology and innovative business models. We are excited in supporting The Fabricant as a sustainable thought leader in the industry”.

Marco Pieters, Slingshot Ventures Managing Partner:
“The Fabricant’s team is leading the virtual wave in the fashion industry, and we are more than proud to back them in their mission to change the industry by unlocking virtual creativity and sustainable consumption.”

About 4impact
4impact is a tech4good venture capital fund investing in companies with digital solutions focusing on net positive societal and sustainable impact and financial return. 4impact’s founders bring 40 years of experience in successfully helping companies grow in the UK, the US and the UAE. Since its inception, 4impact has invested in Envision (text & scene recognition for blind people), Solar Monkey (software solution for solar systems), Equalture (unbiased HR assessment software), and Satelligence (global leader in deforestation monitoring). www.4impact.vc

About Borski Fund
Borski Fund is an innovative tech venture capital fund that invests in companies that reduce the gender gap by investing in diverse teams. The fund strongly believes in diversity, gender equality, and fair opportunities. Borski invests in the growing group of ambitious female entrepreneurs because their talent must be better utilized. By doing so, they help entrepreneurs realize their ambitions by using their own entrepreneurial experience and opening an extensive network. Since its inception, Borski has invested in Ziel (on-demand fashion software platform), IME Medical Electrospinning (medical electrospinning manufacturer), and Atlantic Therapeutics (producer for medical incontinence products). www.borskifund.com

About Slingshot
Slingshot is backed by successful founders and invests in the future of digital consumer life. Slingshot is founded in 2017 and is the largest venture capital fund in the Netherlands that is exclusively supported by entrepreneurs. The combination of domain expertise and the network of the investors means that Slingshot is proactively involved with its companies. Since its inception, Slingshot has invested in fourteen brands such as VanMoof (smart and electric city bikes), Boldking (European leader in online grooming products for men), Chronext (marketplace for luxurious watches), STOX Energy Socks (innovative compression socks), Wundermart (unmanned retail solution for hotels and offices). www.slingshot.ventures

Borski Fund investeert in toonaangevend femtech bedrijf INNOVO

Door Borski Fonds, Nieuws, Pers

8 maart 2021

Het toonaangevende femtech bedrijf INNOVO maakte vandaag bekend twee nieuwe investeerders aan boord te hebben. Een van hen zit in het portfolio van StartGreen Capital, het door ons opgericht Borski Fund gaat in INNOVO investeren.  De investering vanuit Borksi zal onder andere gebruikt worden voor marktexpansie van de commerciële activiteiten van INNOVO in de VS en het VK.  De INNOVO-technologie wordt gebruikt voor de behandeling van urine-incontinentie. Lees hier meer over in onderstaand persbericht.

– persbericht – 

Leading Femtech Brand INNOVO Attracts Two New Investors

  • INNOVO adds significant incremental investment for pioneering home-based treatment for stress urinary incontinence, a condition that impacts 1 in 3 women worldwide
  • Netherland’s Borski Fund backs female-led, femtech focused companies
  • Largest single investment Ireland’s Western Development Commission has madeto date
  • Financing will support the expansion of Atlantic Therapeutics commercialization activities into their core US & UK markets & beyond

Atlantic Therapeutics, the Galway-based company pioneering a non-invasive, wearable treatment for urinary incontinence, today announced it has raised significant new investment from the Borski Fund (Netherlands) and the Western Development Commission (Ireland).

The Borski Fund addresses the venture capital gender  gap through investments in female-led and femtech companies, and their support for Atlantic Therapeutics is a strong endorsement of the progress made since the appointment of CEO Susan Trent in mid-2020.  WDC Investment Fund’s support for Atlantic Therapeutics is the largest investment the group have made to date and is complemented by returning investors Seroba Life Sciences, Earlybird, LSP, Andera Partners and Atlantic Bridge, who continue their ongoing support for the company with a substantial undisclosed investment.

The financing will support the expansion of the company’s commercialization activities in the core US and UK markets for its INNOVO technology to treat urinary incontinence. Also known as bladder weakness, urinary incontinence is a stigmatised condition that impacts one in three women worldwide, having a profoundly negative impact on quality and enjoyment of life.

Atlantic Therapeutics has established the INNOVO brand as the leading innovation in non-invasive, wearable neuromuscular electrical stimulation. The device acts to strengthen the pelvic floor and thereby treat the underlying cause of bladder weakness. Today, the market for disposable products to manage this life-limiting condition, such as pads and liners, is growing significantly worldwide. These non-curative, symptom-masking solutions carry a significant lifetime cost and are environmentally unsustainable. For the 1 in 3 women living with UI, INNOVO will offer a revolutionary solution to bladder leaks, helping them to break free from their daily reliance on pads and diapers.

Commenting in the investment, Simone Brummelhuis, Partner at the Borski Fund, said:
“While 51% of the world population are women, most innovations are male centric. Atlantic Therapeutics is not only addressing this underserved market head-on, with the INNOVO product it serves an unmet need of a very large group of women. The combination of respected pan-European investors, the medical and science based sustainable product and the vision and strategy of the team led by Susan delights us at Borski Fund in supporting Atlantic Therapeutics in their growth and international expansion.”

Gillian Buckley, Investment Manager at the Western Development Commission said:
The WDC Investment Fund has helped support the position of the West of Ireland as a start-up hub for indigenous medtech and lifescience companies building on the region’s reputation as a global centre of excellence.  Atlantic Therapeutics is our 35th life science investment making the WDC Investment Fund one of the largest medtech / lifescience investors in the country.  The WDC is an impact investor so we seek not only a financial return on investment but also seek a socio-economic impact.  Atlantic Therapeutics offers both, it will support high quality jobs in Galway and Mayo as well as addressing a significant women’s healthcare issue.”

Atlantic Therapeutics CEO, Susan Trent commented:
“We are thrilled to have such strong support from the Borski Fund and the Western Development Commission and I look forward to working closely with them on realising the incredible potential of our brand. We are a proudly female-led, female-focused company, and we are excited to be bringing the first-in-world INNOVO technology to several key global markets from our base in Galway. We firmly believe that INNOVO represents a paradigm shift in the $13bn urinary incontinence market when compared to the current sub-optimal choices. This investment will help us to accelerate global momentum for INNOVO and allow us to amplify the launch of our next generation innovation later this year.”

Naar het artikel

Een jaar Borski Fund

Door Borski Fonds, Nieuws

3 maart 2021

Het eerste jaar van het mede door ons opgerichte Borski Fund zit erop. Graag laten we u hier zien wat er gedaan en bereikt is.

Three years ago we started to think about a large fund focusing on diversity and technology. Last year our dream came through by launching Borski Fund, named after Johanna Borski (1764 – 1846) who was the first woman to buy shares in De Nederlandsche Bank, in presence of Queen Máxima and Klaas Knot.

One year in, despite these difficult and uncertain times, we managed to put together a good team, generate publicity, create a gigantic deal flow, and we have worked very hard to talk to as many female entrepreneurs as possible. We managed to add 4 awesome participations to our fund, and we have a beautifully filled pipeline for 2021. We believe we can make an important contribution and substantially increase the % of capital that is invested in female entrepreneurship. We are proud of our investors supporting us. They put trust in us for our mission and our journey. The results we have achieved are outlined in the following infographic.

With our team, we would like to thank you for your involvement in our mission to reduce the investment gap.

 

Simone Brummelhuis uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke vrouwen bij Europese start-ups

Door Borski Fonds, Nieuws

18 februari 2021

Simone Brummelhuis, directeur van het mede door ons opgerichte Borski Fund en The Next Women, is uitgeroepen tot een van de 10 meest invloedrijke vrouwen bij Europese start-ups. Ze heeft een mooie 3e plaats bereikt in dit rijtje van 10 belangrijke ‘influencers’ en bevindt zich in goed gezelschap.

Business Chief zegt over haar: “Simone Brummelhuis is toegewijd aan het investeren in diverse teams en het verstrekken van kapitaal en middelen aan vrouwelijke ondernemers.” Simone, gefeliciteerd!

Naar het artikel

Press release Ziel

Door Borski Fonds, Nieuws

Groningen, 20 April 2020

Ziel raises €4 million funding from GROEI fonds, Borski Fund and Purpose Ventures for European expansion.

The clothing industry needs an impactful solution to become more sustainable. The global environmental impact of the fashion industry is enormous. Ziel will develop and operate a unique tech platform that makes the on-demand and local production of clothing accessible and affordable. In New York, Ziel has already experimented with several labels on the American market. Now that the technical and economic feasibility has been confirmed, Ziel, supported by a multi-million dollar investment from multiple international parties, will develop, prove and rollout its tech platform in Groningen.

Lees verder

Borski Fonds haalt 21 miljoen euro funding op voor investeringen in vrouwelijke ondernemers

Door Borski Fonds, Nieuws

Persbericht 31 oktober 2019

Venturefondshelptscale-upsmet groeiplannen op weg

Het Borski Fonds heeft 21miljoen euro opgehaald om te investeren inscale-ups met een vrouw aan het roer. Het Borski Fonds is het eerste Nederlandse venture capital fonds dat zich richt op het stimuleren van vrouwelijke ondernemers in Nederland. ABN Amro, ING en Rabobank hebben zich gezamenlijk gecommiteerd aan het fonds. De banken investeren elk vijf miljoen euro.

Lees verder

Samen de VC investeringsdip beperken

Door Blog, Borski Fonds, Nieuws

1 april 2020

De eerste financiële noodmaatregelen, waaronder de NOW zijn een feit. Een ambitieus, vooruitstrevend en waardevol pakket. Maar onvoldoende voor startups. In China zijn de VC investments met 57% gedaald, in Nederland en Europa moet een vergelijkbare trend verwacht worden, eerste analyses van Dealroom bevestigen dit. Met ons Borski Fund zitten wij middenin het dilemma; terughoudend zijn met investeringen zonder de recessie te versterken. De boel niet op slot, maar realistisch op zoek naar de nieuwe realiteit.

Lees verder

nl_NLNederlands