Category

Press

StartGreen & Evenpar investeren in internationale energietransitie

By Impactfinanciering, News, Press, StartGreen Capital
27 september 2021
(English version below)

Per 1 september werken StartGreen Capital en Evenpar samen om infrastructurele projecten voor hernieuwbare energie in opkomende markten te financieren. Dit nieuwe partnerschap richt zich in eerste instantie op de Afrikaanse energietransitie.

Opkomende markten die inspelen op de toegenomen vraag naar energie, het circulaire gebruik van beschikbare grondstoffen en de inzet van EU-technologie, bieden een aantrekkelijk potentieel voor impactinvesteringen. Volgens het International Renewable Energy Agency (IRENA)* is de energievraag van het Afrikaanse continent tegen 2040 verdubbeld. Daarom richt de samenwerking zich op investeringsmogelijkheden die efficiënt gedecentraliseerde energie produceren met technologieën zoals afvalrecycling, waste-to-energy, biogas en biobrandstoffen.

Investeringsmogelijkheden Afrika
Peter Nyeko, CEO Mandulis Energy (een Oegandese projectontwikkelaar voor hernieuwbare energie), benadrukt: “De energietransitie gaat een essentieel onderdeel vormen van de infrastructurele groei in Afrika, met name in Oost-Afrika. Het biedt investeringsmogelijkheden voor standaardtechnologie-projecten én voor investeerders die rendement willen combineren met impactrealisatie. De markt biedt ruimte voor groei. Daarnaast hebben veel Oost-Afrikaanse industrieën en steden te maken met vergelijkbare uitdagingen.”

Nieuw partnerschap
StartGreen Capital is een van de grootste impact-fondsmanagers in Nederland met meer dan €450 miljoen beheerd vermogen. Ze gelooft dat de transitie naar een duurzame economie in gang wordt gezet door impact-ondernemers: ondernemers met visie, drive en lef.
Evenpar is een specialist in projectontwikkeling met diepgaande kennis van projectdynamiek, financiële structurering, technologie en opkomende markten.

Solide rendement
Samen beogen ze te investeren in projecten die bewezen en goed te onderhouden technologieën gebruiken, en die steunen op langetermijn-leveringsovereenkomsten en kredietwaardige afnamecontracten (met overheden of industrie). Deze aanpak minimaliseert risico’s op het gebied van technologie, grondstoffen, bevoorrading en afname en resulteert in goede operationele prestaties en stabiele kasstromen op de lange termijn. Deze strategie, gecombineerd met een gemengde financieringsstructuur, leidt tot een solide financieel rendement.

Pjotr Schade – Managing Partner van Evenpar General Partner:
“Deze samenwerking is een powerhouse voor impact-investering in opkomende markten doordat we het beste van twee werelden combineren. StartGreen Capital is echt de kampioen in impactfondsbeheer, met haar indrukwekkende staat van dienst en haar ondernemende benadering van kansen. Dit partnerschap stelt Evenpar in staat zich te concentreren op waar wij goed in zijn: het ontwikkelen van en investeren in projecten met een stabiel rendement en een hoge impact, ondersteund door StartGreen Capital. Dit biedt investeerders een concurrerend rendement en de zekerheid van fondsstabiliteit.’’

Impact op duurzame ontwikkelingsdoelen
Het partnerschap investeert met als doel zowel financieel rendement te genereren als sociale en ecologische impact. Met een combinatie van financiële, investerings- en technische kennis, financiert het projectontwikkelingssteun, technische begeleiding, technologieontwikkeling en scholing. Zo voegt het waarde toe aan projecten die laagwaardige beschikbare grondstoffen efficiënt kunnen verwerken tot hoogwaardige energie-output in Afrika. Dit alles resulteert in een positieve bijdrage aan SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) en SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen).

September 27th 2021

StartGreen Capital & Evenpar invest in international energy transition

As of September 1st , StartGreen Capital and Evenpar form a partnership to finance infrastructural renewable energy projects in emerging markets, with an initial focus on the African Energy Transition.

Emerging markets present an attractive potential for impact investments, leveraging on the increased energy demand, optimizing the circular use of available feedstock and utilizing EU technology. According to International Renewable Energy Agency (IRENA)*, the continent’s energy demand is set to double by 2040. Therefore, the partnership focuses on investment opportunities which produce efficient decentralized energy by utilizing primarily waste-recycling, waste-to-energy, biogas and biofuel technologies alongside other technologies.

Investment opportunities in Africa
Peter Nyeko, CEO Mandulis Energy (an Ugandan renewable energy project developer) highlights:
“The energy transition will be a vital part of the infrastructural growth in Africa, especially East Africa. It represents investment opportunities for projects with standard technology and investors who want to combine returns with impact realisation. This market is not over-crowded and many East African industrials and cities struggle with similar challenges.”

New partnership
StartGreen Capital is one of the largest Impact Fund Managers in the Netherlands with over €450 million AuM and believes that the sustainable economy transition is initiated by entrepreneurs with vision, drive and guts.
Evenpar is a project development specialist with in-depth understanding of project dynamics, financial structuring, technology and emerging markets.

Solid financial returns
The targeted projects deploy proven and maintainable technology on the back of long-term supply agreements and creditworthy off-take contracts (industrial or government backed). Accordingly, this approach minimizes technology, feedstock supply and off-take risks, resulting in strong operational performance and creating long term stable cashflows. This strategy combined with blended finance structuring leads to solid financial returns.

Pjotr Schade – Managing Partner Evenpar Investment:
“This partnership is a powerhouse for impact investing in emerging markets since it combines the best of both worlds. StartGreen Capital is really the champion in impact fund management, with its strong track-record and its entrepreneurial approach to opportunities. The partnership allows Evenpar to focus on its core competence, being developing & investing in stable return high impact projects whilst being supported by StartGreen Capital fund management. This provides the investor with competitive returns and the assurance of fund stability.”

Impact on Sustainable Development Goals
The partnership invests with the intention to generate financial returns as well as create social and environmental impact. This is done by combining financial and investment/technical knowledge to finance and provide project development support, technical assistance, technology development and schooling to utilize effective proven technology to efficiently process low value available feedstock input into high value and much needed clean energy production in Africa. All together this results in positive outcomes for SDG 7 (affordable and clean energy), SDG 8 (decent work and economic growth) and SDG 11 (sustainable cities and communities).

Challenge and support entrepreneurs inside and outside Overijssel with innovative energy plans

By Overijssel Energy Fund, News, Press

June 4, 2021

Innovations are desperately needed to enable the energy transition. That's why it works managed by us Energy Fund Overijssel together with development company Oost NL to help innovative entrepreneurs in the energy sector even better with their next breakthrough. In the Accelerator Energy Innovations Overijssel they challenge entrepreneurs and support them with their innovative energy plans. The collaboration was sealed today with the signing of a Letter of Intent, which was presented to Tijs de Bree, Provincial Executive for Energy, Environment and Labor Market of the province of Overijssel. Read all about it in the press release below.

-press release-

Cooperation East NL and Energiefonds Overijssel offers opportunities

Challenge and support entrepreneurs with innovative energy plans energie

The energy transition presents many challenges, but one thing is certain: innovations are desperately needed to make this transition possible. That is why Energiefonds Overijssel (EFO) and Oost NL are entering into a partnership to challenge and support entrepreneurs in their innovative energy plans. Entrepreneurs with an innovative energy product or solution in development can obtain financing, expertise, support and access to a large network via the Accelerator Energy Innovations Overijssel (VEIO) so that they can bring their product to the market faster. Today, the parties sealed the collaboration by signing a Letter of Intent, which was presented to Tijs de Bree, Provincial Executive for Energy, Environment and Labor Market of the province of Overijssel.

Accelerator of energy innovations inside and outside Overijssel
The aim of the collaboration is to accelerate the development of innovative energy initiatives and companies and thus give a boost to the energy transition in Overijssel. The Accelerator Energy Innovations Overijssel increases knowledge and the chances of success of energy innovations. Together, the parties have more than 25 million euros available for this. It offers entrepreneurs the opportunity to bring their energy product to the market more quickly. This does not only concern entrepreneurs in Overijssel: companies outside the province that want to establish themselves in Overijssel can also make use of this.

Anouk Blüm, general director of Energiefonds Overijssel, says about the collaboration:
“This offers opportunities for energy entrepreneurs in and outside Overijssel. Thanks to the collaboration, they have more clarity in less time about the financeability of their business and access to a large network with knowledge, expertise and other investors.”

Wendy de Jong, general manager East NL, says:
“Innovation is necessary to realize the energy transition. Oost NL and Energiefonds Overijssel together with capital, brainpower, knowledge and network stimulate innovative entrepreneurs from Overijssel. By joining forces, we arrive at smart financing solutions and entrepreneurs can achieve breakthroughs faster.”

Objective feedback on technology and market application
In addition to support in a risky phase, easier and faster access to financing and the network of private investors, the VEIO also offers the possibility to test the technical feasibility and market applications of products through the Start Team Energy Innovation, part of the province's Nieuwe Energie Overijssel. This allows entrepreneurs to make fine-tuning of their product and business case more quickly, so that the journey to the market comes into view more quickly. Tijs de Bree, Deputy for Energy, Environment and Labor Market, says: “Within the New Energy Overijssel programme, the Innovation cluster is intensively involved in stimulating and facilitating energy innovation. In order to support entrepreneurs in Overijssel even better, the Startteam for energy innovations was established at the end of 2019. The team helps, from different angles and specialisms, good ideas and developments that contribute to accelerating the energy transition.”

The signing marks the start of the collaboration and a campaign is launched to point out the possibilities to entrepreneurs in the Netherlands. The importance of the province in retaining innovative energy entrepreneurs is great. As of today, entrepreneurs and companies with an innovative energy product or solution in development can visit the websites of Oost NL and Energiefonds Overijssel.

East NL:  Accelerator Energy Innovations Overijssel | East NL.

Energy Fund Overijssel: VEIO Energy Fund Overijssel

LIOF invests in Borski Fund

By Borski Fund, News, Press
May 18, 2021
It Borski Fund raised an investment from LIOF, the regional development company for Limburg, which supports innovative entrepreneurs with advice, network and financing. A nice win-win situation with extra venture capital for Borski to invest in female entrepreneurs and various teams in Limburg, an opportunity for LIOF to stimulate diversity within companies in the start-up and scale-up phase. You can read more about it in the press release below.
-press release-

LIOF invests in Borski Fund, a fund with a focus on diversity and technology

LIOF invests in Borski Fund, a fund that invests with venture capital in female entrepreneurs and various teams. By participating in this fund, LIOF wants to stimulate diversity within companies in the start-up and scale-up phase. Earlier, by signing the diversity statement #FundRight, LIOF set itself the goal of increasing diversity within its portfolio within 3 years. This investment contributes to achieving this goal.
Why invest in diversity?
Research shows that only 5% of all venture capital investments are provided to mixed teams of men and women. Only 1% will be invested in female-only teams and 94% of the Venture Capital investments will be invested in male-only teams. Gaby Zandbergen, investment manager at LIOF explains: “Various teams bring other innovations to the market and companies with various teams present better financially. In addition, diversity and inclusion are no longer a vision but a necessity. For us as an investor, in addition to a moral appeal, it is also a financially correct decision to invest more in various teams. ” In addition, with this investment, LIOF increases the opportunity to come into contact with companies with a diverse team and thereby co-invest in these companies. And LIOF will actively work to offer female entrepreneurs in Limburg access to existing networks.
Quick wins for companies in Limburg
Start-ups and scale-ups in Limburg with a diverse team will benefit from the partnership between Borski Fund and LIOF. Think of joint events where investors share their expertise and where you expand your business network. The collaboration also offers companies the opportunity to participate in the so-called online coffee hour in which investment opportunities are discussed. You can register here.
LIOF wants to make an impact
Diversity and inclusion (D&I) are high on LIOF's agenda. The focus is increasingly on social impact and investments are not only looking at economic returns, but also at the effects on the transitions energy, circularity, health and digitization and D&I. Together with entrepreneurs and partners, LIOF is working towards a smarter, more sustainable and healthier Limburg. That is the ambition for the coming years.
About Borski Fund
Borski Fund is an innovative venture capital fund that invests in technology companies with a diverse team. We believe in diversity, gender equality and fair opportunities. That is why we encourage more diversity in companies, more women who do business in a risk-bearing manner and more women who invest in a risk-bearing manner. This is the only way to create a diverse Dutch entrepreneurial landscape and a balanced situation of women in top positions. We help entrepreneurs realize their ambitions by leveraging our entrepreneurial experience and sharing our extensive and diverse network with them. Success has no gender.
More about Borski Fund.
About LIOF
LIOF is the regional development agency for Limburg and supports innovative entrepreneurs with advice, network and financing. We are there for every start-up, scale-up and SME with an innovative idea, a business plan or a financing request and for (foreign) entrepreneurs who want to establish themselves in Limburg. We also help with cross-border cooperation and international business. Together with entrepreneurs and partners, we are working towards a smarter, more sustainable and healthier Limburg by focusing on the transitions of energy, circularity, health and digitization.
More about LIOF.

Oneplanetcrowd raises 1 million euros in growth financing from the European Investment Fund

By Financing impactfully, News, Oneplanetcrowd, Press

May 11, 2021

Our crowdfunding platform Oneplanetcrowd recently raised EUR 1 million in growth financing from the European Investment Fund (EIF). Funding has been raised through the EU Program for Employment and Social Innovation and will be used to further develop the platform and achieve further growth. Read all about it below in the joint press release. And read the interview with our General Council Lisa Hees about this investment here.

Oneplanetcrowd raises EUR 1 million in growth financing from the European Investment Fund

- Crowdlending platform Oneplanetcrowd attracts EUR 1 million in growth funding from the European Investment Fund (EIF) for supporting social entrepreneurship.
- Funding is made possible by the Employment and Social Innovation (EaSI) Program of the European Union.

To further develop the platform and achieve further growth, Oneplanetcrowd has raised funding from the European Investment Fund (EIF) through the EU Program for Employment and Social Innovation. This is a favorable loan with a term of eight years. The required equity capital has been strengthened because all shareholders have converted their outstanding (convertible) loans into shares and existing Oneplanetcrowd crowd investors have bought additional depositary receipts for shares. After the issue of these shares, Oneplanetcrowd is well positioned to finance its further growth. The conversion of loans greatly increases solvency.

“We are proud to have the EIF on board. With their financial support, we can further strengthen our growth and invest in our business model for financing small sustainable SMEs. It also demonstrates the strong and pragmatic effort of the EIF (EU) to support the alternative finance sector, which is even more necessary in these difficult economic times due to the coronavirus ” Thus Coenraad de Vries, managing director of Oneplanetcrowd.

“At this difficult time, access to finance for the smallest companies in our economies is more important than ever. In addition to the health emergency, one of the main goals of the EIF is to support SMEs wherever possible in the face of the economic consequences of this crisis. ” Added Alain Godard, Chief Executive of the EIF, please.

Vice President of the European Commission Valdis Dombrovskis, says: “Beyond traditional bank lending, Europe needs innovative forms of financing to meet the significant liquidity needs of SMEs and mid-caps. Oneplanetcrowd can bring together sustainable investors and social enterprises seeking financing, I am pleased that the EU can support this platform. ”

Investing in growth
Partly with this financing, further investments will be made in the quality of services in the coming years by, among other things:
• The improvement of the front-end and back-end IT systems
• Expanding the sales and marketing capacity.
• Offering new products such as bonds, shares and limited tradability.
• To meet strict regulatory requirements, as Oneplanetcrowd is one of the few platforms operating under MiFID II.

Oneplanetcrowd has received the capacity building investment funded by the European Union under the Employment and Social Innovation Program (EaSI). The EaSI program supports the social and employment policies of the European Union. The program falls directly under the responsibility of the European Commission and contributes to the implementation of the Europe 2020 strategy.

Borski Fund invests in The Fabricant, the world's leading digital fashion house

By Borski Fund, News, Press

April 26, 2021

Last week, it was announced that it was founded by us Borski Fund is going to invest in The Fabricant. The Fabricant is the world's leading digital fashion house and a pioneer in the digitization of the fashion industry. With their cutting edge designs, vision and technology, they have clients like and partnered with Adidas, Tommy Hilfiger, Under Armor, Atari, RTFKT, Puma, Peak Performance and Buffalo London, just to name a few. The Fabricant's long-term vision is to create tools and products that transform the fashion industry into a fully digital existence in both production and consumption, while democratizing fashion creation into a collaborative process utilizing 3D technology and the creativity of the consumer, accessible to everyone. Read more about this in the (English) press release below.

- press release - 

The Fabricant, the world's leading digital fashion house, has raised capital from 4impact, Borski Fund and Slingshot to continue to revolutionize fashion.

The Fabricant's mission is to lead the fashion industry to a new sector of digital-only clothing that wastes nothing but data and exploits nothing but imagination. The three founders - Kerry Murphy, Amber Slooten and Adriana Hoppenbrouwer - are a diverse team with complementary skills, combining technology, creativity and business - forming the foundation of The Fabricant.

In 2019, The Fabricant sold the world's first ever digital-only dress on the Blockchain. Today, their cutting edge designs, vision and technology continues to transform the global fashion industry. Clients and collaborations include Adidas, Tommy Hilfiger, Under Armor, Atari, RTFKT, Puma, Peak Performance and Buffalo London, to name a few. The Fabricant transitioned their garment sampling and marketing content pipeline to 3D digital practices and created new digital-only business models. The Fabricant's long term vision is to create tools and products that transition the fashion industry towards an entirely digital existence in both production and consumption, while democratizing fashion creation to become a collaborative process that utilizes 3D technology and consumers' creativity, accessible to all.

Kerry Murphy, CEO:
“I believe, to change the toxic environmental and cultural aspects of fashion we need to change the experience. Digital-only fashion provides many new opportunities to do so. ”

Amber Jae Slooten, Creative Director:
“Clothing has two functions, protection and expression, but what if you take those two apart? I see a future where we will all wear our digital identity around us, where we will be able to curate that space. Endlessly expressing yourself, but without the negative impact on the planet. ”

A creative, sustainable, resilient, and profitable industry is entirely possible by switching from physical to digital fashion. The Fabricant aligns with the following United Nations Sustainable Development Goals: #9 - Industry, innovation and infrastructure, #10 - Reduced inequalities, #12 - Responsible consumption and production.

Adriana Hoppenbrouwer, CCO The Fabricant:
“This investment round will allow us to accelerate our growth and impact in the fashion industry. It is a pleasure to work with partners that support our ambition. ”

Ali Najafbagy, 4impact Managing Partner:
“We are thrilled to work with the exceptionally talented and diverse team at The Fabricant. Their visionary work sets the global standard not for digital fashion, but for fashion. Sustainability, co-creation and democratization are at the heart of this industry. ”

Simone Brummelhuis, Partner at the Borski Fund, said:
The Fabricant addressed the sustainability challenges of the fashion industry head-on. It is inspiring to see how the vision of Kerry, Amber and Adriana integrates fashion design, gaming expertise, blockchain technology and innovative business models. We are excited in supporting The Fabricant as a sustainable thought leader in the industry ”.

Marco Pieters, Slingshot Ventures Managing Partner:
"The Fabricant's team is leading the virtual wave in the fashion industry, and we are more than proud to back them in their mission to change the industry by unlocking virtual creativity and sustainable consumption."

About 4impact
4impact is a tech4good venture capital fund investing in companies with digital solutions focusing on net positive societal and sustainable impact and financial return. 4impact's founders bring 40 years of experience in successfully helping companies grow in the UK, the US and the UAE. Since its inception, 4impact has invested in Envision (text & scene recognition for blind people), Solar Monkey (software solution for solar systems), Equalture (unbiased HR assessment software), and Satelligence (global leader in deforestation monitoring). www.4impact.vc

About Borski Fund
Borski Fund is an innovative tech venture capital fund that invests in companies that reduce the gender gap by investing in diverse teams. The fund strongly believes in diversity, gender equality, and fair opportunities. Borski invests in the growing group of ambitious female entrepreneurs because their talent must be better utilized. By doing so, they help entrepreneurs realize their ambitions by using their own entrepreneurial experience and opening an extensive network. Since its inception, Borski has invested in Ziel (on-demand fashion software platform), IME Medical Electrospinning (medical electrospinning manufacturer), and Atlantic Therapeutics (producer for medical incontinence products). www.borskifund.com

About Slingshot
Slingshot is backed by successful founders and invests in the future of digital consumer life. Slingshot is founded in 2017 and is the largest venture capital fund in the Netherlands that is exclusively supported by entrepreneurs. The combination of domain expertise and the network of the investors means that Slingshot is proactively involved with its companies. Since its inception, Slingshot has invested in fourteen brands such as VanMoof (smart and electric city bikes), Boldking (European leader in online grooming products for men), Chronext (marketplace for luxurious watches), STOX Energy Socks (innovative compression socks), Wundermart (unmanned retail solution for hotels and offices). www.slingshot.ventures

PDENH participates in 2.25 million round of investment for 3D printing company MX3D

By News, PDENH, Press

April 19, 2021

PDENH invests together with DOEN Participaties and Netherlands Enterprise Agency (RVO) 2.25 million euros in MX3D. The investment is for a worldwide acceleration of the growth and the launch of the M1 printer and the further development of the 'MetalXL'. Read all about it in the press release below. 

- press release - 

 

Investment used to launch special M1 printer 
PDENH, DOEN Participaties and RVO are investing 2.25 million euros in 3D printing company MX3D 

Amsterdam, April 14, 2021 - Participation Fund Sustainable Economy North Holland (PDENH), DOEN Participaties and the Netherlands Enterprise Agency (RVO) invest 2.25 million euros in MX3D. The money will be used to accelerate growth worldwide and to launch the M1 printer, a total package of welding robot, sensors and software for printing 3D metal. Efforts are also being made to further develop the 'MetalXL', a software and sensor package that customers can use to convert their own welding robots into an industrial 3D metal printer. 

MX3D - known from the first metal 3D printed bridge in the world - has revolutionized its new way of manufacturing, printing large metal objects with sometimes up to 80 percent material savings. As one of the pioneers in this 3D printing technology, MX3D has opened the doors for large-scale application of additive manufacturing in high-impact industries such as the maritime industry, Oil & Gas and the manufacturing industry. The Metal XL Software product enables companies to turn their welding robot into an industrial 3D printer. Recently, MX3D has successfully tested MetalXL among beta users and the time is ripe for a commercial roll-out of the technology to the market.

Complete solution
With the launch of M1, MX3D offers customers a complete solution. “Our Metal XL enables companies to turn their welding robot into an industrial 3D printer within a day,” said Gijs van der Velden, CEO of MX3D. “Since the launch of MetalXL, however, we have been getting a surprisingly high demand for a complete solution. We serve this group with the M1 printer. This also allows customers who do not yet have a welding robot to quickly start large-scale metal printing. "

Development and sales
MX3D is fully committed to the further development of MetalXL, a software-hardware solution to which multiple brands of robots, welding machines and sensors can be connected. “Our goal is to use the investment to connect three more brands of welding robots; then we can serve eighty percent of the global market, ”says Van der Velden. 

PDENH and DO
PDENH and DOEN Participaties have been supporting MX3D for some time now and with this new investment show that they have a lot of confidence in M1 printer and the future of MX3D. “The innovative solution ensures that companies can improve production methods and thus save a lot of material and transport, which can make an important contribution to a sustainable future”, says Merijn ten Thije, Impact Investment Manager at DOEN Participaties. Joost de Waard, Investment Manager of PDENH agrees. “We strongly believe in MX3D's technological lead and global potential and are happy to help make MX3D's growth plans possible. ”

About MX3D
The Dutch company MX3D has been developing 3D printing technology to print large metal with welding robots since 2015. The developed technique saves material, costs and lead time in the industrial, maritime and architecture sector. The company gained worldwide fame with a 3D printed bridge for the center of Amsterdam. The company now mainly focuses on high impact industrial markets such as tooling, Oil & Gas and the maritime industry. In 2018 MX3D won a Dutch Designweek Public Award and the prestigious STARTS prize from the European Union. In 2019, the company was also voted one of the most innovative companies in the Netherlands by the Chamber of Commerce and the EU robotics program. MX3D has partnerships with Autodesk, Takenaka, TU Delft, ArcelorMIttal, ABB, Imperial College London and Lenovo, among others. For more information, see: www.mx3d.com 

About PDENH
The Participation Fund Sustainable Economy Noord-Holland is an investment fund for established and start-up companies and projects that focus on energy transition, sustainable mobility and the circular economy and thus contribute to the sustainable economy in Noord-Holland. Other sustainable innovations can also qualify for an investment. The fund was set up and financed by the Province of Noord-Holland and is managed by KplusV and StartGreen Capital. Also see www.pdenh.nl .

About DOEN Participaties
DOEN Participaties has been investing in innovative, sustainable and social startups for more than 25 years. DOEN Participaties has the ambition to make the world greener and more social. That is why impact is central to all investments. DOEN Participaties invests in the early phase of companies and dares to take risks. DOEN Participaties is fully owned and managed by the DOEN Foundation. The DOEN Foundation was set up by the National Postcode Lottery to support innovative initiatives. For more information see www.doenparticipaties.nl

About RVO
The Netherlands Enterprise Agency (RVO) stimulates enterprising Netherlands in sustainable, agricultural, innovative and international entrepreneurship. With information and advice, financing, finding business partners and complying with laws and regulations. RVO is part of the Ministry of Economic Affairs and Climate, but also carries out assignments on behalf of other ministries and the European Union. www.rvo.nl

Alternative financiers offer a solution with Prognosefinancieren for SMEs who want to move forward

By News, Oneplanetcrowd, Press

April 15, 2021

It looks like the economy will reopen soon. Entrepreneurs who look ahead want to start up and invest again. However, traditional financiers look at 2020 from an old perspective, which often makes financing difficult. The entrepreneur needs a financing partner who looks at the opportunities of 2021. Three SME financing parties, including the Oneplanetcrowd initiated by us, join forces and offer entrepreneurs financing power, personal guidance and speed with Prognose Financing. Read more about it here.

- press release - 

Alternative financiers offer a solution with Prognosefinancieren for SMEs who want to move forward

April 15, 2021 - Now that an economy is opening up again, entrepreneurs are making reopening plans. How do you finance investments after a difficult year? Traditional financiers are cautious about providing capital in times of crisis. Three parties with extensive experience with SME financing are joining forces: Financing Guild, Geldvoorelkaar.nl and Oneplanetcrowd. They are introducing Prognosis Finance, with which they help the entrepreneur who is looking ahead on the way to recovery with a personal approach. 

Investment plans have been shelved due to a complicated year. Now that an economy is opening up again, entrepreneurs want to implement their deferred investment plans. Research by the MKB Financiering Foundation shows that 45% of entrepreneurs wants to invest in the short term, which shows a growing optimism among entrepreneurs. The MKB Financiering Foundation also advises entrepreneurs to make reopening plans and to draw up scenarios for liquidity developments and financing needs. Funding for these growth plans is important to get the engine of the economy running again.

Looking ahead is important when it comes to financing after a difficult year
When applying for financing, traditional lenders, such as banks, mainly look at the results of the past period. However, if the past period deviates from the normal results due to corona, there is a greater chance of rejection. Research by the MKB Financiering Foundation shows that SMEs are increasingly opting for other forms of financing outside the bank. 22% of the SMEs has already opted for non-bank financing.

The way to alternative financiers and good credit arrangements is still relatively unknown
Entrepreneurs do not always know their way to non-bank, alternative financiers and often need advice in this regard. Only a third of the companies rejected by the bank have continued to look for other financing and have succeeded. In addition, the government has set up various financial schemes for entrepreneurs, such as a surety credit (BMKB-C), whereby the government guarantees three-quarters of the financing amount. However, little use is made of this, according to figures from the Dutch Banking Association. Only 14 percent of SME bank loans with a government guarantee have been provided. This scheme is also offered by alternative financiers and can also be combined with crowdfunding, so that the funding is given extra strength by the ambassadors involved.

Forecast finance: financing solution for entrepreneurs who want to grow again
Three SME financing parties, Financing Guild, Geldvoorelkaar.nl and Oneplanetcrowd, are joining forces to help entrepreneurs get out of the crisis and introduce Prognosefinancieren. This approach emphasizes the forecast for the coming year when assessing funding demand. Based on the situation of the company and the expected scenarios for the coming months, liquidity is forecast with the corresponding financing requirement. With tailor-made advice, personal guidance and financing power, entrepreneurs are enabled to realize their investments and to grow again and investors get a good picture of the risks and opportunities. Geldvoorelkaar.nl and Oneplanetcrowd have around 15 million euros available for BMKB-C loans and this can be supplemented with crowdfunding.

Andre Hendriksen, owner of the Financing Guild:
“Right now, the forecast for the coming year is crucial to convince lenders to provide financing. We work closely with Geldvoorelkaar and Oneplanetcrowd, because this gives entrepreneurs quick access to financing with or without government guarantees. ” 

Chris Stoffer, Member of the House of Representatives (SGP):
“Alternative forms of financing, such as Prognose Financing, can offer great opportunities for SMEs. Especially now it can be the support they need for entrepreneurs to get out of the crisis. That is why I will continue to work in the House of Representatives to encourage alternative forms of financing. "

Ronald Kleverlaan, Chairman of the SME Financing Foundation:
“Financing is looking ahead. This good initiative helps the entrepreneur to find suitable financing to invest in future growth. ” 

Personal advice and webinar forecasting financing
Entrepreneurs who want to know whether Prognosis Financing suits them, can fill in a forecast quickscan and find more information at https://www.financieringsgilde.nl/prognosefinancieren/. Entrepreneurs can also register here for a webinar about growth and recovery after corona.

PDENH financing Triple Solar raises 1.2 million

By News, PDENH, Press

April 14, 2021

PDENH is participating in a working capital financing for Triple Solar. Thanks to financing from PDENH, DOEN Participaties, Enfuro Ventures and Rabobank, Triple Solar has raised 1,200,000 euros in working capital. Triple Solar is a fast-growing scale-up in the energy transition, the company develops heat pump systems with PVT panels as an energy source. Read all about it in the press release below.

- press release - 

Triple Solar raises € 1.2 million

Thanks to financing from PDENH, DOEN Participaties, Enfuro Ventures and Rabobank, Triple Solar has raised 1,200,000 euros in working capital. Triple Solar is a fast-growing scale-up in the energy transition. The company develops heat pump systems with PVT panels as an energy source. Triple Solar uses the capital to scale up their activities in large-scale new construction projects in the Netherlands, Germany, Belgium and the United Kingdom.

The Triple Solar® system is an economical alternative to heat pumps that use an expensive ground source or noisy outdoor units. Triple Solar makes an important contribution to the energy transition with its innovative heat pump systems. The Amsterdam company applies this system in both new and existing buildings.

Cees Mager, CEO at Triple Solar:
“This working capital financing makes it possible to expand the growth that has started. Stagnation means decline. Millions of houses still have to be made more sustainable in the next 30 years and that is why growth capital for innovative companies is essential ”.

Anthony Viellevoije, Investment Director at PDENH:
“We are extremely proud of Triple Solar's success and have full confidence in the team and the innovative system that has clearly proven itself. We are therefore happy to contribute to this financing. The 'further without gas solution' that Triple Solar offers fits seamlessly into our sustainable ambition ”.

Merijn ten Thije, Investment Manager at DOEN Participaties:
“DOEN Participaties finances sustainable start-ups and scale-ups that have an impact with CO2 reduction. A point of attention for DOEN is that the energy transition is accessible to everyone. Because Triple Solar's products are also suitable for private individuals and tenants of housing corporations, Triple Solar fits very well with our ambitions. ”

Erik Schut, Co-founder of Enfuro Ventures:
“The Triple Solar team has done a fantastic job in recent years. The company has developed from an innovative start-up to a successful scale-up that makes an important contribution to the energy transition. We are proud that we can make this contribution to the acceleration of the growth of Triple Solar ”.

Pieter Mullink, Account Manager Rabobank Amsterdam:
“Triple Solar is an innovative developer of energy systems that provide homes with heat, hot water and electricity so that they can use all of the gas. They distinguish themselves with their technique and experience. Rabobank has been a partner of Triple Solar for a long time and proud that we can support them in their important work and rapid growth ”.

About Triple Solar:
Triple Solar's mission is to achieve maximum impact in reducing CO2 emissions from heating homes. In addition, Triple Solar wants to make the energetic sustainability of houses accessible to a wide audience. This translates into the development of smart solutions in the field of sustainable energy. The requirement is that the products are produced sustainably, are fully recyclable and have no environmental impact in production and use. Our products are produced in the Netherlands and the components used are made within Europe.

About Enfuro Ventures:
Enfuro Ventures invests in start-ups that focus on the energy transition. Enfuro was founded by the successful entrepreneurs Erik Schut and Ruud Rijbroek. They strongly believe in enterprising, decisive teams, in innovation and in positive change.

About PDENH:
The Participation Fund Sustainable Economy Noord-Holland is an investment fund for established and start-up companies and projects that focus on energy transition, sustainable mobility and the circular economy. Companies that thus contribute to the sustainable economy in North Holland. The fund was set up and financed by the Province of Noord-Holland and is managed by KplusV and StartGreen Capital.

About DOEN Participaties:
DOEN Participaties has the ambition to make the world more sustainable and social by supporting start-ups with that mission. Impact is central to all investments. Over the past 25 years, DOEN Participaties has grown into the largest impact investor for sustainable and social startups in the Netherlands. DOEN Participaties is fully owned and managed by the DOEN Foundation, the Postcode Lottery fund. For more information, see www.doenparticipaties.nl

Read the whole here press release.

5.2 million raised by Sympower, PDENH is co-investing

By News, PDENH, Press

March 25, 2021

Even more great news from the PDENH managed by us. PDENH is participating in an investment round in Sympower, in which it has been participating since 2019. Sympower supplies smart software to balance the supply and demand of electricity on the grid. The investment round was successful, Sympower raised 5.2 million euros. Read all about it in the press release below.

- press release - 

5.2 million raised by Sympower

Together with Koolen Industries, Rubio Impact Ventures, Enfuro Ventures and Casper Peeters, PDENH is participating in an investment round in Sympower. Since mid-2019, PDENH has been participating in Sympower, which supplies smart software to balance the supply and demand of electricity on the grid.

Anthony Viellevoije, Investment Director at PDENH:
“We are proud of the progress Sympower has made since our first investment in the summer of 2019, which has given shape to the company's international rollout from Finland to Sweden and the Netherlands. With this follow-on investment, we reaffirm our confidence in the team, re-accelerate the roll-out to other European countries and create high-quality local jobs in the province of North Holland. ”

The investment underscores the strong, rapidly increasing demand for flexibility solutions, which is reflected in the rising share of renewable energy sources and the opening of new European electricity markets, as encouraged by the European Commission. At this crucial point in the energy transition, the growth of Sympower will be further accelerated by the new financing.

Flexibility is essential for the energy transition. It helps to maintain a stable electricity system by balancing supply and demand in the face of the increasingly unstable supply of solar and wind sources and the demand for e-mobility and electric heating. Sympower's software solution can manage a wide variety of electrical assets and processes such as steel smelting, paper making, electric vehicles and HVAC systems and use them to support the electricity system. Sympower is active in Finland, Sweden and the Netherlands and its customers include grid operators such as Fingrid, Svenska Kraftnät and TenneT. It also partners with the leading European energy company Vattenfall in Sweden.

Read the whole here press release.

PDENH is co-investing in new investment round Dexter Energy

By News, PDENH, Press

March 18, 2021

Breaking! PDENH co-managed by us is investing again in Dexter Energy. Dexter has successfully raised an additional € 2.0 million to continue their mission, helping energy companies make the smooth transition to renewable energy generation. Read all about it in the press release below.

- press release - 

Newion leads € 2 million investment round in Dexter Energy - for an accelerated energy transition

AMSTERDAM, March 18, 2021 - Dexter Energy, a fast-growing startup helping energy companies in Europe optimize their energy portfolio using AI, has received € 2 million in a Series A round of investment led by Newion, early stage investor in B2B software companies. Existing investors PDENH, Stephen Asplin and Andreas Gelfort also participated in this round.

The electricity market is changing due to the energy transition. Where previously a select number of fossil-powered power plants supplied power on demand, green energy now flows into the grid when the wind blows or the sun shines. To deal with this, companies with extensive energy generation or consumption increasingly have to anticipate erratic weather and market conditions.

Dexter Energy meets the need to reduce the uncertainties resulting from the energy transition. Using AI-driven software, Dexter Energy predicts energy flows and market movements, so that companies can optimize their generation and consumption. Customers also get a grip on increasing imbalance costs as a result of the energy transition. Emission-free electricity sources are therefore stronger in the market, and fossil sources can be scaled down earlier.

Luuk Veeken, CEO and founder of Dexter Energy:
“We are very pleased with this financing, which will be used to further improve the products for our customers. Newion has a strong track record in expanding and scaling software companies. We would like to benefit from their knowledge and experience and hope to roll out our optimization software to all liberalized European energy markets in the coming years. ”

Patrick Polak, Managing Partner of Newion:
“Dexter Energy is accelerating the energy transition, not only in the Benelux, Germany and the UK, but soon also in the rest of the world. We see many opportunities and will be very happy to support the Dexter team in their further growth towards market leadership. ”

Anthony Viellevoije, Investment Director at PDENH:
“We are extremely proud of Dexter's success and are happy to confirm our confidence in the team with a contribution to this Series A round. Dexter Energy's forecasting solutions accurately and automatically predict the load on the energy grid, which is crucial for energy companies. ”

On the photo the management team Dexter Energy, from left to right: Luuk Veeken (CEO), Fons de Leeuw (CTO), Hubert Penn (CCO), Tom Lemmens, (Head of Analytics)

More about Dexter Energy

en_GBEnglish (UK)