Energiefonds Overijssel

 

BTG Bioliquids (BTG-BTL)

BTG-BTL produceert olie uit biomassa (houtsnippers) door middel van pyrolyse en brengt deze techniek wereldwijd op de markt. De fabriek staat in Hengelo.

 

Rc Panels

Rc Panels maakt via een prefab bouwmethode isolerende gevels, die bestaande huizen in een keer verduurzamen.

 

S4 Ancillary Services B.V.

S4 Energy ontwikkelt een nieuw type energieopslag via een combinatie van accu’s en een vliegwiel, waarmee schommelingen op het energienet worden opgevangen.

Twintig procent nieuwe energie in 2023 en een energieneutraal Overijssel in 2050, daar werkt Energiefonds Overijssel aan. Om de energietransitie in de provincie verder te versnellen brengt het fonds duurzame energieplannen met haar financiering tot uitvoering.

 

Voor wie
Duurzame energieprojecten en innovatieve ondernemingen in Overijssel.

Instrumenten
Financiering door Energiefonds Overijssel kent verschillende vormen, afhankelijk van de aard, het risico en de behoefte van een onderneming of project. De financieringsinstrumenten van het fonds zijn participaties, (achtergestelde) leningen en garanties. Een combinatie van deze financieringsvormen behoort ook tot de mogelijkheden.

Ticketgrootte
Tussen € 250k en € 15 mln.

Oprichtingsdatum
Energiefonds Overijssel is in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het is daarmee het eerste regionale energiefonds van Nederland.

Vanaf 2018 is het fonds revolverend geworden. Dit houdt in dat inkomsten uit eerdere investeringen die naar het fonds terugvloeien opnieuw ingezet worden voor nieuwe participaties en leningen.

Lees meer over de duurzaamheidsinformatie van StartGreen Capital

Portfolio

Criteria

Voor participaties

  • Focus op ondernemingen/innovatieve projecten die energie besparen en/of hernieuwbare energie opwekken uit duurzame bronnen.
  • Ondernemingen met max. 250 fte en/of een jaaromzet van max.
    € 50.000.000,- of een balanstotaal van max. € 43.000.000,-.
  • Gevestigd in Overijssel.

Voor leningen en garanties

  • Ondernemingen/projecten die hernieuwbare energie opwekken of energie besparen.
  • Ondernemingen die nieuwe technologieën ontwikkelen voor het opwekken of besparen van hernieuwbare energie.
  • Gevestigd in Overijssel.

Adviescommissie Energiefonds Overijssel

Jean-Pierre Sweerts

Voorzitter

Ad van Wijk

Juul Vaandrager

Paul Nederkoorn

Willy Wagenmans

Raad van commissarissen Energiefonds Overijssel

Pieter van Geel

Voorzitter

Ben Voorhorst

Roeland van Straten

Meld uw financieringsverzoek

Wilt u in aanmerking komen voor een participatie door een van de fondsen van StartGreen Capital of hebt u interesse in crowdfunding? Meld uw idee bij ons aan via onderstaand aanmeldingsformulier.

Hebt u vragen over het aanmeldingsformulier, de procedures of de criteria, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Aanmelden