Ga naar hoofdinhoud

3 augustus 2021

Dylan Perales, Sustainability Lead bij StartGreen, beschrijft in dit blog wat de regulatie van duurzaamheidsinformatie voor StartGreen en haar investeerders betekent.

Wat is het doel van de SDFR?
Sinds 10 maart 2021 is de Verordening informatieverstrekking over duurzaamheid van toepassing. De verordening is beter bekend onder zijn internationale naam: de Sustainable Finance Disclosure Regulation, kortweg de SFDR. Deze verordening schrijft financiële marktdeelnemers voor wat ze over bepaalde duurzaamheidszaken moeten communiceren. De EU wil zo informatieverschaffing harmoniseren en transparanter maken. Het uiteindelijke doel: het voor eindbeleggers makkelijker maken om financiële producten met elkaar te vergelijken op ecologische, sociale en governance-risico’s (ESG) én op duurzame doelstellingen.

Europees Actieplan
De SFDR maakt deel uit van het Action Plan for Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie. Ook de EU Taxonomie maakt daar deel van uit: een nieuw classificatiesysteem dat duidelijkheid moet verschaffen in wat duurzaam is. Met dit actieplan wil de EU de duurzame transitie een duwtje in de juiste richting geven en greenwashing voorkomen. Mijn eerste reactie was: ‘Wat gaaf, het gaat nu echt serieus worden!’ Want ook partijen die duurzaamheid bijzaak of een hygiënefactor vinden, worden nu verplicht hier serieus aandacht aan te besteden.

Mijn eerste reactie was: ‘Wat gaaf, het gaat nu echt serieus worden!’

Uitdagende implementatie
Het werd ons al snel duidelijk dat implementatie van de verordening StartGreen en andere assetmanagers voor een behoorlijke uitdaging stelde. De SFDR heeft invloed op allerlei processen: due diligence, contracten opstellen en reporting. De implementatie en uitvoer vraagt dan ook om samenwerking tussen verschillende disciplines, zoals Legal, Control, Risk & Compliance en het investmentteam. Bovendien zijn de richtlijnen in de SFDR niet overal even duidelijk. Want wat is bijvoorbeeld ‘voldoende communicatie’? Daarom zijn we gaan kijken: wat hebben we al opgenomen in ons duurzaamheidsbeleid en wat moet er nog komen? Vervolgens zijn we dat gat gaan dichten.

Voordelen SFDR
Het grootste voordeel is dat beleggers eenvoudiger kunnen bepalen of een investering écht groen is. Zowel de SFDR als de EU Taxonomie maken dat makkelijker, met een grotere transparantie en harmonisatie. Hoewel dit framework nog niet volledig is, is dit zeker een stap in de goede richting. En omdat deze regulering van de overheid komt, heeft het meer gewicht dan de vele, al bestaande frameworks over duurzame reporting. Voor organisaties die nog geen beleid hebben op dit gebied, biedt de SFDR een bruikbaar raamwerk. Ook ons stelt het in staat om te kijken of we op het gebied van beleid op één lijn zitten en waar we zaken kunnen toevoegen.

Need to have
Het team van StartGreen is heel serieus aan de slag gegaan met de SFDR-implementatie. Vanuit intrinsieke motivatie legden we al vrij veel vast, nu is dat een verplichting. Ook onze aandeelhouders eisen steeds meer informatie. Van nice to have is het nu need to have geworden. Het nadeel is, dat de SFDR partijen door een bepaalde zeef drukt; dat is niet altijd optimaal. Om een voorbeeld te geven: StartGreen is op dit moment nog niet internationaal actief, maar de SFDR verplicht ons wel te rapporteren of we voldoen aan bepaalde richtlijnen die voor ondernemingen in Nederland duidelijk minder relevant zijn, zoals mensenrechten in ontwikkelingslanden.

Daarnaast zijn de rapportageverplichtingen een uitdaging. Waar we voorheen focusten op ongeveer drie positieve impact-KPI’s per onderneming, vraagt de SDFR nu om op fondsniveau te rapporteren over meer dan tien negatieve-impactindicatoren (beter bekend als de principle adverse sustainability impact).

Wat hebben we concreet gedaan?
We hebben ons duurzaamheidsbeleid op de website duidelijker gemaakt. We beschrijven daar heel duidelijk hoe we met impact omgaan en hoe we die meten. Ook delen we nu ons ESG-beleid extern en beschrijven we de duurzaamheidsrisico’s die onze portfolio’s zelf lopen. Naast het effect van de onderneming op de omgeving, beschrijven we het effect van de omgeving (zoals klimaatverandering) op de onderneming.

Verder rapporteren we nu ook meer volgens de SFDR-richtlijnen. Sommige indicatoren hadden we al in ons reporting-pakket, maar op basis van de richtlijnen in de SFDR zijn we meer en specifieker gaan meten. Als het bijvoorbeeld gaat om diversiteit, rapporteerden wij al de man-vrouwverhouding in een bedrijf. Nu kijken we – onder meer door de SFDR – ook specifiek naar deze verhouding in het bestuur van de onderneming.

Duurzaamheidsrisico’s in kaart
Door de SFDR zijn we nu ook meer de effecten van klimaatverandering op ons portfolio in kaart gaan brengen. Dat deden we al voor Energiefonds Overijssel, maar nu kijken we voor al onze fondsen welk effect de transitie kan hebben op de portfolio’s. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als het grondwaterpeil in Nederland daalt? Dat kan een direct financieel risico zijn voor vastgoed, omdat een laag waterpeil houtrot in heipalen kan veroorzaken. Dit kan dan weer indirect een effect hebben op de fondsen die hebben geïnvesteerd in verduurzaming van vastgoed, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak.

Maatschappelijke jaarrekening
De SFDR verplicht alle assetmanagers om hun duurzaamheidsbeleid te delen. Het zou mooi zijn als in de toekomst iedere financiële dienstverlener verplicht wordt een maatschappelijke jaarrekening over (positieve en negatieve) impact te maken. Want ik geloof dat als je dingen gaat meten, je dat bewuster maakt en je daarop gaat handelen. Ik merk bijvoorbeeld een positief effect op het gebied van diversiteit. Hier is afgelopen jaar veel aandacht voor geweest binnen de venture capital-sector. Door dit op te nemen in de rapportages, blijft het top-of-mind bij het investmentteam én bij ondernemers, waardoor naar mijn idee bij nieuwe sollicitatierondes het belang van diversiteit vaker wordt meegewogen.

Versnelling transitie
Het mooiste vind ik toch wel dat de SFDR door de toegenomen harmonisatie en transparantie kan helpen beleggers te overtuigen meer te investeren in duurzame financieringsproducten. Daarmee komt er meer (privaat) kapitaal vrij om de overgang naar een duurzame economie te realiseren. Dit laatste sluit naadloos aan bij het doel van StartGreen én dat van mijzelf. Daarom juich ik deze verordening volmondig toe.

Dit voorjaar deelde Dylan zijn ervaring over de implementatie van de SFDR in een webinar van de NVP (Nederlandse vereniging van Participatiemaatschappijen). Je kunt de video op YouTube terugkijken.


nl_NLNederlands