Ga naar hoofdinhoud

22 maart 2021

De aandacht voor klimaatverandering is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Een oude generatie is wakker geschud en een nieuwe generatie is opgestaan. Eentje die meer en meer in de actiemodus zit om ‘impact’ te maken. Ook zelf heb ik de overstap gemaakt van een corporate strategie consultant naar impact investeerder bij StartGreen Capital. Maar wat is impact investeren en hoe onderscheid ik mij van de ‘gewone’ investeerders? Bij elke investering volg ik 5 simpele stelregels om te bepalen of het een ‘gewone’ investering of een ‘impact’ investering betreft. Deze regels zorgen ervoor dat ik stellig kan blijven zeggen dat ik een ‘impact investeerder’ ben. En graag deel ik ze hier met je.

1. Sluit aan bij geteste en geaccepteerde impact frameworks
In de impact investing wereld zijn er veel uitgebreide impact frameworks en methodieken die claimen te weten wat impact is. Ze geven allemaal slechts gedeeltelijk een methode voor impact meten, echter één van deze frameworks heb ik geheel omarmd (en velen in de wereld van het impact investeren met mij):  de SDG’s van de VN Waarom? Omdat deze over de volledige breedte impact definiëren over 17 impactgebieden met onderliggend 169 doelen, door de VN is opgezet en internationaal erkend is. Er wordt een uniform beeld van impact gecreëerd wat internationaal gebruikt kan worden, door investeerders, ondernemers en bedrijven. Uit onderzoek van PWC komt naar voren dat 72% van de bedrijven de SDG’s in een of andere vorm gebruiken in hun verantwoording. Per investering bepaal ik dan ook als eerste welke SDG’s geraakt worden en waarom. Op basis van de fondsen die bij StartGreen Capital beheerd worden ligt mijn focus hoofdzakelijk op de energietransitie en daarmee ‘SDG 7 – Betaalbare en Duurzame Energie’.

2. Kies voor (slimme) oplossingen, niet voor symptoombestrijding
Naast de SDG’s bepaal ik of een bedrijf alleen een ‘pleister’ biedt en vooral aan symptoombestrijding doet om de eigen negatieve impact te verminderen, of dat deze gericht is op het ‘oplossen van een sociaal of milieu-gerelateerd probleem’ dat de gehele samenleving raakt. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen een investering in roetfilters voor een staal hoogovensfabriek, wat belangrijk is en impact maakt, maar toch een vorm van symptoombestrijding is, of een investering in een nieuwe vorm van staalproductie die CO2-neutraal is, waarmee je het probleem geheel weghaalt. Dat is impact investing en ik focus me op investeringen voor dit soort slimme oplossingen. Voor de classificatie van impact binnen investeringen kan ik je aanraden te kijken naar het Impact classificatie rapport van Impact Management Project.

3. Maak de positieve impact meetbaar en stel doelen
Met de gekozen SDG’s als basis kan ik (samen met de ondernemer) bepalen welke meeteenheden bijdragen aan de gekozen SDG’s, bijvoorbeeld: TJ energiebesparing of CO2-uitstootvermindering. Per investering creëer je op deze manier meerdere meeteenheden waarop je de beoogde impact kan gaan meten, doelen kan stellen, en vooral kan vergelijken met de huidige alternatieven. Met het ‘claimen’ van een besparing is het vergelijken van de impact van jouw investering  t.o.v. de huidige alternatieven cruciaal. Zo kan elektrisch rijden een goed alternatief zijn voor de auto op fossiele brandstof, als daarbij ook de elektriciteit (grotendeels) duurzaam wordt opgewekt en de batterijen vervolgens goed gerecycled of hergebruikt kunnen worden. Elk bedrijf is nieuw en dient bij het begin van de investering onderzocht te worden, en blijvend getest te worden gedurende de looptijd van de investering. Hierbij voer ik meestal zelf berekeningen en onderzoek uit, maar ik kan je aanraden om erkende professionele impact-metingpartijen te gebruiken als data niet voorhanden is en/of het erg complex is. StartGreen Capital heeft momenteel 65+ meeteenheden waarop het haar impact op investeringen meet, gekoppeld aan de SDG’s. Daarbij stellen wij doelen over de minimale impact die wij met een investering beogen te doen.

4. Bekijk ook de negatieve impact
Naast de positieve impact, kijk ik ook naar de negatieve impact, via een uitgebreide ESG(Enviromental Social en Governmental)-scan. Een bedrijf kan claimen CO2 te besparen, maar bij het realiseren van de CO2-besparing bijvoorbeeld sterke gifstoffen gebruiken in het productieproces, of kinderarbeid stimuleren via producten van een leverancier. De interne bedrijfsvoering moet ook positief (genoeg) bijdragen, daarom moeten de interne processen ook altijd onderzocht worden. Bij elke investering kijk ik ten eerste of er een sterk negatieve impact is die ik niet kan accepteren (zoals kinderarbeid), vervolgens of de positieve impact voldoende opweegt tegen de negatieve impact, en als laatste naar waar we mogelijk verbeteringen zien om de negatieve impact te minimaliseren, om deze vervolgens vanaf moment één van de investering te kunnen verbeteren.

5. Combineer impact met winstgevendheid om zo langdurige impact te creëren
Met liefdadigheid maak je meer impact door geen vis te geven aan iemand die honger heeft, maar een hengel zodat die zelfvoorzienend kan worden, dit geldt ook voor impact investeren. Een bedrijf moet zelfstandig winst kunnen maken (op termijn) en moet dat perspectief ook kunnen bieden. Doel hiervan is tenslotte dat i) je investering zo veel mogelijk impact blijft maken, en ii) dat je uiteindelijk je investering (met een bepaalde winst) terugkrijgt. Het blijft natuurlijk wel investeren en geen liefdadigheid. Als impact investeerder kijken we dan ook alleen naar bedrijven waarbij winstgevendheid en winst op onze investering mogelijk is, waarbij dit hand in hand kan gaan met impact maken. Hierbij is het bewaken van de juiste balans essentieel, en is er ruimte voor verliesfinanciering van impact start-ups.

Wat maakt StartGreen Capital uniek?
Wat impact investeerders onderscheidt van normale investeerders is dat we ook vinden dat er een goede balans is en blijft tussen impact maken en winstgevendheid, beiden zijn namelijk ons doel. Het is dan ook belangrijk dat investeerders en ondernemer zich beiden committeren aan impactdoelstellingen en dat niet alleen de winst een groot belang heeft. Hiervoor heb je interessante manieren, zoals het koppelen van de beloningen van investeerders kan aan de gerealiseerde impact, of het werken met Steward Ownership. Constructen die ik graag in een volgende blog verder toelicht.

 Let’s connect!
Voor nu hoop ik dat deze stelregels voldoende houvast bieden om meer inzicht te krijgen in wat een impact investeerder allemaal doet om te kunnen claimen dat deze in ‘impact’ investeert. Ik connect graag met je om hier verder het gesprek over aan te gaan linkedin.com/in/rogier-de-groot-51096141.

nl_NLNederlands