Klachtenregeling

StartGreen Capital hecht veel belang aan een goede en transparante relatie met haar stakeholders. Wij proberen u dan ook zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Het verlenen van financiële diensten is immers mensenwerk.

Om een zorgvuldige behandeling van klachten te kunnen waarborgen heeft StartGreen een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten gerelateerd aan de (beleggings-)dienstverlening door StartGreen Capital.

Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Mocht u een klacht hebben, lees dan onze klachtenprocedure.

Bekijk de klachtenprocedure (PDF)