Ga naar hoofdinhoud

13 december 2023

Gisteren kondigden 65 vooraanstaande organisaties hun samenwerking aan binnen Code-V Versnelt Vrouwelijk Ondernemerschap. Deze alliantie gaat zich inzetten om het ondernemersklimaat voor vrouwen te verbeteren. StartGreen Capital, Borski Fund  en Invesdor hebben gistermiddag alle drie de alliantie ondertekend, waarmee wij als groep meer diversiteit in de financiële wereld weer een stapje dichterbij brengen.

De partijen die zich hebben aangesloten bij Code-V komen uit zowel de publieke als private sector: van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot grootbanken en belangenorganisaties. Volgens de betrokken partijen zijn data-inzichten, interventies en investeringen nodig om bij te dragen aan gelijke ondernemerskansen in Nederland. Gelijke ondernemerskansen voor vrouwen leiden tot aanzienlijke voordelen zoals banengroei, innovatie, duurzaamheid, grotere financiële weerbaarheid en een groei van de Nederlandse economie van naar schatting 139 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en McKinsey.

Overeenkomende doelstellingen

StartGreen Capital staat volledig achter de doelstellingen van de alliantie. Als fondsbeheerder bouwt StartGreen samen met haar portfoliobedrijven aan een diversere en inclusievere economie. Borski Fund richt zich zelfs volledig op het dichten van de gender gap in venture capital. Dat doet ze door de toegang tot kapitaal te verbeteren voor bedrijven die een vrouwelijke (co)founder hebben, of die een product of dienst voor vrouwen op de markt brengen. Invesdor richt zich op initiatieven die bijdragen aan één of meerdere Sustainable Development Goals – dus zeker ook aan SDG 5: gendergelijkheid – en heeft al vele door vrouwen opgerichte of gerunde ondernemingen gefinancierd.

Laura Rooseboom, Co-founder van StartGreen en partner van Borski Fund: ‘Meer financiering voor vrouwelijke ondernemers leidt niet alleen tot meer gelijkheid, maar ook tot meer diversiteit in de innovaties die op de markt komen.’

Over Code-V

Code-V wil vrouwelijk ondernemerschap stimuleren door barrières weg te nemen en hen betere toegang tot financiering en essentiële kennis bieden. Het initiatief richt zich ook op het vergroten van maatschappelijk bewustzijn over de financiële ongelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers, om zo deze ongelijkheid weg te nemen en gelijke kansen te creëren. Het uiteindelijke doel is een diverser en inclusiever zakelijk ecosysteem dat innovatie stimuleert en de arbeidsparticipatie van vrouwen verhoogt. Ook draagt het bij aan economische groei door vrouwelijke ondernemers te ondersteunen in schaalvergroting en internationale expansie. Dit vereist systemische veranderingen en sterke samenwerking tussen publieke en private sectoren.

Wereldwijde aanpak

Nederland is wereldwijd het vierde land dat een samenwerkingsverband initieert om het ondernemersklimaat voor vrouwen te verbeteren. Voornaamste inspiratiebron is het succes dat in het Verenigd Koninkrijk is behaald met de Investing in Women Code, dat daar al leidde tot een significante toename in de financiering van vrouwelijke ondernemers.

Meer informatie, zoals de aangesloten partijen, vindt u op: www.code-v.eu

nl_NLNederlands