Ga naar hoofdinhoud

22 augustus 2023

In het Impact Report kunt u lezen welke impact we maken met onze portfoliobedrijven: positief én negatief. Onlangs heeft Coolset de klimaatimpact van StartGreen zelf gemeten. Daaruit blijkt dat we dusdanig bewust bezig zijn met minimalisatie van onze broeikasgassen-uitstoot, dat we het certificaat Klimaatbewust hebben gekregen. 

Om onze eigen uitstoot van broeikasgassen (BKG) te meten en te minimaliseren, werken we samen met Coolset. Zij bieden een geautomatiseerd platform waarmee bedrijven hun CO2-voetafdruk kunnen meten, analyseren, reduceren en compenseren.  

Verrijkte schattingen

Coolset heeft de klimaatimpact van StartGreen gemeten over Scope 1, 2 en 3. Dat hebben ze gedaan op basis van onze betalingsgegevens, die automatisch worden ingevoerd via onze boekhoudsoftware. Voor alle transacties schat Coolset een CO2-voetafdruk. Deze schattingen worden vervolgens verrijkt door menselijke analyse.  

Scope-3 grootste aandeel

In 2022 bedroeg onze geschatte broeikasgasvoetafdruk 220 ton CO2, voornamelijk veroorzaakt door Scope 3-emissies van onze leveranciers (97%). Onder Scope-3 vallen alle emissies die niet met het bedrijf zelf te maken hebben, maar waar de organisatie indirect verantwoordelijk voor is. In de meeste gevallen is deze uitstoot gerelateerd aan organisatorische ondersteunende diensten (32%) of extern aangeschafte apparatuur (20%). Dit jaar hebben we verschillende initiatieven gepland om onze uitstoot te verminderen. 

Trots op erkenning

‘Het certificaat Klimaatbewust voor 2023 benadrukt onze duurzaamheidsinspanningen en geeft aan dat we proactieve stappen nemen om onze uitstoot te meten en te verminderen. We zijn trots op deze erkenning van onze inspanningen op dat vlak,’ zegt Laura Rooseboom, Managing Partner van StartGreen.

Bekijk onze certificeringspagina: Startgreen: Our climate impact commitment (coolset.com)

nl_NLNederlands