Ga naar hoofdinhoud

17 januari 2023

Triple Solar, portfoliobedrijf van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), heeft een belangrijke nieuwe aandeelhouder aangetrokken: pensioenfonds ABP. De aandeelhouders hebben in deze investeringsronde samen 10 miljoen geïnvesteerd in de snelgroeiende PVT-warmtepomp en -paneelproducent. Hiermee kan het bedrijf ook de komende jaren voorop blijven lopen in de energietransitie.

Vlnr: Ward Wolters (DOEN), Rutger van Wersch (APG), Laurens Wouda (APG), Jeroen Schreurs (APG), Dominique Dijkhuis (Uitvoerend Bestuurder Beleggingen en Financiën ABP), Cees Mager CEO Triple Solar, Erik Schut (Enfuro), Renate van Drimmelen COO, Anthony Viellevoije (PDENH), Jorrit Lootsma CMO en Frank van Maanen CTO.

ABP investeert via haar vermogensbeheerder APG samen met de huidige aandeelhouders: Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), DOEN Participaties, Enfuro Ventures en de beide founders – in het verder vergroten van de impact van Triple Solar op de energietransitie. Triple Solar gebruikt het kapitaal om hun unieke warmtepompsysteem internationaal verder uit te rollen, de productiecapaciteit uit te breiden en nieuwe energiezuinige producten en diensten te ontwikkelen.

Anthony Viellevoije, Investment Director van PDENH: ‘PDENH investeerde in 2018 voor het eerst in Triple Solar omdat we toen al sterk geloofden in de visie en het uitvoerend vermogen van het team. In de tussentijd, na een influx van talent in de organisatie en de recente ontwikkelingen in de energiemarkten, is onze overtuiging nog verder gesterkt dat Triple Solar een winnende product-marktcombinatie in handen heeft waarmee significante impact gemaakt kan worden in de strijd tegen klimaatverandering.’

Verder zonder gas

Het vervangen van aardgas door verwarming met een elektrische warmtepomp past in het streven van het kabinet om de woningvoorraad in Nederland ingrijpend te verduurzamen. Om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord moeten in 2030 uiterlijk 1 miljoen Nederlandse huishoudens zijn voorzien van een warmtepomp voor het verwarmen van woningen.

Cees Mager, CEO en founder van Triple Solar: ‘ABP had vanaf het begin onze voorkeur bij de zoektocht naar een nieuwe partner. Zo krijgen wij de unieke mogelijkheid om via het pensioenspaargeld van een grote groep Nederlanders ons land verder te verduurzamen met producten die zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw het verschil gaan maken.’

ABP investeert in Triple Solar via het ABP Nederlands Energie Transitiefonds (ANET), dat speciaal is opgericht voor investeringen in veelbelovende bedrijven die zich richten op (technologische) oplossingen voor de Nederlandse energietransitie.

Dominique Dijkhuis, uitvoerend bestuurder van pensioenfonds ABP: “Met deze belegging kan ABP bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland en zorgen voor een goed rendement voor onze deelnemers.  De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. Dus vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen ook hier is cruciaal voor de energietransitie. Door deze investering kan dit mooie Nederlandse bedrijf Triple Solar groeien en kunnen we gezamenlijk onze impact op de energietransitie vergroten.”

Over Triple Solar:

Triple Solar is de uitvinder van het PVT-warmtepomppaneel en PVT-warmtepomp, die een woning op duurzame wijze van warmte, warm tapwater en elektriciteit kan voorzien. Helemaal zonder gas, of hybride, in alle seizoenen, 24 uur per dag. Er zijn inmiddels meer dan 5.000 woningen in binnen- en buitenland aangesloten op een Triple Solar-systeem.
triplesolar.eu

Over ABP:

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 3,1 miljoen deelnemers en 480 miljard euro (per 30 november 2022) aan vermogen beschikbaar. De belegging wordt gedaan via het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET), opgericht voor beleggingen in projecten en bedrijven met innovatieve oplossingen ten behoeve van de energietransitie. Met ANET geeft ABP invulling aan de toezegging van de financiële sector, waaronder de pensioenfondsen, bij te dragen aan de financiering van de energietransitie in Nederland.www.abp.nl

Over DOEN Participaties:

DOEN Participaties investeert al meer dan 25 jaar in innovatieve, duurzame en sociale startups. De organisatie heeft de ambitie de wereld groener en socialer te maken. Daarom staat impact centraal bij alle investeringen. Het bedrijf is volledig eigendom van en wordt bestuurd door Stichting DOEN. Stichting DOEN is opgezet door de Nationale Postcode Loterij.  https://participaties.doen.nl

Over PDENH: 

PDENH is opgericht door de provincie Noord-Holland met als doel de duurzame economie in Noord-Holland te stimuleren. Het fonds investeert in bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Het fonds heeft een omvang van € 85 miljoen en heeft sinds oprichting in meer dan 30 bedrijven en initiatieven geïnvesteerd. PDENH wordt beheerd door KplusV en Startgreen Capital. www.pdenh.nl

nl_NLNederlands