Ga naar hoofdinhoud

3 november 2020

De coronamaatregelen raken vooral de motor van de Nederlandse economie: de MKB bedrijven. 

In april 2020 werd al duidelijk dat deze ondernemers hulp nodig hebben om hun oplopende liquiditeitstekort te overbruggen. Bij het team van StartGreen rees meteen de vraag, hoe kunnen we hen vanuit onze expertise hulp bieden? Hierbij wilden we onze rol als katalysator graag inzetten voor een duurzame herstart van de economie.  

Voor een duurzame herstart is het nodig dat ondernemers hun lange termijnvisie terugkrijgen en dat de zorgen over liquiditeitstekort worden opgelost. Om hier vanuit StartGreen Capital een significante bijdrage aan te leveren hebben wij eerst een aantal hordes genomen. Van een accreditatie voor het verstrekken van staatsgegarandeerde leningen tot het oprichten van een nieuw fonds: het StartGreen Fonds Duurzaam MKB. Graag neem ik je mee in hoe wij dit hebben aangepakt. 

Horde 1: Hoe verruimen we de krediettoegang voor het MKB? 
Toegang tot krediet voor MKB bedrijven is van groot belang om de economie te laten blijven draaien. Om tijdens de coronacrisis de beschikbaarheid van krediet voor hen te vergroten is vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een versnelde accreditatie voor de borgstellingsleningen voor niet-bancaire financiers in het leven geroepen.  

De Borgstelling MKB (BMKB) regeling biedt financiers een borgstelling voor leningen aan ondernemingen die onvoldoende zekerheden kunnen bieden. In april 2020 heeft de overheid een tijdelijke crisismaatregel hieraan toegevoegd, het BMKB-Corona luik. Hierdoor ontstaat er extra dekking waarbij de overheid voor 75% van de verstrekte financiering borg staat.  

StartGreen Capital kwalificeerde als één van de eerste alternatieve financiers voor het verstrekken van deze leningen met staatsgarantie, waarmee horde 1 genomen werd. StartGreen Capital kan vanaf nu, als niet-bancaire financier, toegang tot BMKB-C kredieten voor duurzame MKB bedrijven verstrekken. De accreditatie was binnen, maar het kapitaal om deze BMKB-C kredieten te verstrekken ontbrak nog. 

Horde 2: Hoe kunnen we een fonds voor duurzame MKB-ers financieren?  
De oplossing hiervoor leek simpel: door het opzetten van het StartGreen Fonds Duurzaam MKB. Echter, fundraisen ten tijde van een crisis en gedurende de zomervakantie is op zijn minst een uitdaging. Maar ons sterke netwerk vanuit StartGreen Capital liet zien dat meerdere (oud-)ondernemers de noodzaak van dit fonds onderstreepten en bereid waren om erin deel te nemen als financier. Ook Invest-NL wilde juist tijdens de Covid-19 pandemie duurzame ondernemers ondersteunen en droeg €5 miljoen bij. Met kapitaal in het fonds was daarmee ook horde 2 beslecht, wat ruimte bood voor nieuwe kansen.  

Kans 1: Duurzame ondernemers door de coronacrisis helpen 
In totaal hebben we vanuit het fonds ruim €10 miljoen beschikbaar om BMKB-C leningen te verstrekken met een hoofdsom tussen de € 200.000 en €2.000.000. We kunnen daarbij persoonlijke begeleiding en snelheid bieden om zo tot een lange termijn oplossing te komen. De kredieten hebben en een looptijd van 2 tot 4 jaar met flexibele aflossingsschema’s. Deze financiering is speciaal gericht op MKB-ondernemers die liquiditeitskrapte ervaren door de coronacrisis, bijdragen aan één of meerdere ‘Sustainable Development Goals’ en die niet terecht kunnen of willen bij een bank voor financiering. Ben of ken je een duurzame ondernemer en wil je meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie.  

Kans 2: Private financiers kunnen ondernemers daarbij ook helpen via crowdfunding
Naast de BMKB-C leningen zagen we vanuit onze StartGreen portfolio nog een mooie kans om het duurzame MKB verder te versterken. Door de financiering van de BMKB-C lening naast het fonds te combineren met crowdfunding via het platform Oneplanetcrowd, dat tevens door StartGreen Capital beheerd wordt. Op deze manier kunnen particulieren ook een bijdrage leveren aan de duurzame herstart van de economie. 

De hordes zijn genomen en de kansen gecreëerd. Het resultaat is een mooie win-win-situatie om samen de duurzame herstart van de economie te faciliteren! Ken je duurzame ondernemers die we kunnen helpen met een BMKB-C financiering zodat ze kunnen blijven ondernemen? Laat het ons vooral weten: jakoba@startgreen.nl

Op de foto Jorine Zandhuis, Business Development Manager bij Invest-NL en Jakoba van der Mei, Fondsmanager StartGreen Fonds Duurzaam MKB.

nl_NLNederlands