Ga naar hoofdinhoud

18 maart 2019

Op 20 maart 2019 zijn naast de provinciale staten verkiezingen ook de verkiezingen voor de Waterschappen. Dan kun je kiezen welke partij volgens jou besluiten kan nemen over wat er met het water in jouw omgeving gebeurt. Denk hierbij aan de kwaliteit van water in recreatiegebieden, de zuivering van jouw afvalwater en oplossingen voor een stijgende zeespiegel. Maar wat doet jouw stem nu werkelijk? Samen met het Waterschap Vechtstromen maakt Energiefonds Overijssel een project mogelijk om via waterzuivering duurzame energie op te wekken. Aan de hand van dit project laten we zien wat een waterschap doet en ook wat dat inhoudt voor jou.

Wat betekenen de Waterschappen voor de burger in Overijssel?
Als je het terrein van de rioolwaterzuivering Hengelo van Waterschap Vechtstromen oprijdt, speelt er zich meteen een James Bond-achtige scene in je hoofd af vanwege de enorme infrastructuur die er staat. We zijn omsingeld door grote betonnen constructies en drie steile, zwarte eivormige vergistingsinstallaties met aan de top een verbindende brug. De betonnen  bakken zijn gevuld met afvalwater waaraan bacteriën zijn toegevoegd waardoor het biologisch wordt gezuiverd. Zodra het vuile water hierdoor voldoende is gezuiverd wordt het slib van het schone water gescheiden. Het water is nu weer schoon genoeg om aan de natuur terug te geven in bijvoorbeeld sloten, beken en kanalen. Zo zorgt het waterschap voor schoon oppervlakte water waardoor we er bijvoorbeeld kunnen recreëren en dieren en planten er goed in kunnen leven.

Enkele jaren geleden is Waterschap Vechtstromen begonnen met het verduurzamen van hun activiteiten en riep hierbij de hulp in van Energiefonds Overijssel. Met onze focus op duurzame energie alternatieven en energiebesparing wordt bijgedragen aan het project “Energiefabriek”, waarin het resterende slib vergist wordt in de drie eivormige installaties. Het slib gaat erin, wordt verwarmd, met als resultaat de productie van biogas plus een klein beetje slib wat overblijft. Het biogas dat wordt opgewekt wordt via een warmtekrachtkoppeling installatie (WKK installatie) omgezet in elektriciteit, en vervolgens wordt deze elektriciteit voor een deel door de Energiefabriek zelf weer gebruikt. Het elektriciteitsoverschot is voldoende voor de energievoorziening van 3.500 huishoudens en wordt aan het net geleverd. Op deze manier wordt afvalwater optimaal benut en komt het verbruik van elektriciteit uit een duurzame bron. De voordelen hiervan zijn ten eerste het gebruik van duurzaam opgewekte energie door het waterschap en huishoudens, ten tweede een grote kostenbesparing voor het waterschap omdat hun energierekening omlaag gaat, en lagere verwerkingskosten omdat je minder slib overhoudt aan het einde van de rit. Voor de Overijsselse inwoners betekent dit, naast verduurzaming van hun waterschap, dat deze ook financieel gezond blijft wat een positief effect kan hebben op de jaarlijkse waterschapsbelasting tarieven.  Daarbij is het een goede stap op weg in de ambitie van de provincie om in 2023 20% van de energie uit duurzame bronnen te halen en 6% energiebesparing te realiseren.

Kan het waterschap nog meer verduurzamen?
De Energiefabriek laat zien dat de activiteiten van een waterschap zorgen voor een meer aangename leefomgeving en daarnaast dat we op deze manier verder werken aan het verduurzamen van de provincie. Daarbij kan het financiële voordelen met zich mee brengen, voor de inwoners van Overijssel en voor het waterschap zelf. Voor deze nieuwe installatie heeft Waterschap Vechtstromen investeringen moeten doen en omdat het gaat om het verduurzamen van energie heeft Energiefonds Overijssel een lening verstrekt van €15 miljoen. Nu fase 1 van het project goed is afgerond en de installatie de prestaties levert die waren voorspeld, kan aan een tweede fase worden begonnen. Hierbij zal veel meer slib lokaal vanuit de regio naar deze installatie worden gebracht om verwerkt te worden, waardoor er nog meer duurzame energie kan worden opgewekt plus minder slib als restproduct verwerkt hoeft te worden.

Daarnaast is Waterschap Vechtstromen bezig om 7,2 hectare (dat is een oppervlakte zo groot als ruim 12 voetbalvelden) aan zonnepanelen te realiseren op het terrein van hun waterzuiveringsinstallaties. Op deze manier zetten ze weer een stap richting hun doel om in 2020 40% van hun eigen energieverbruik duurzaam op te wekken. Echter, om dit soort projecten daadwerkelijk te realiseren zal het bestuur van het waterschap dit goed moeten keuren en zo’n beslissing kunnen burgers beïnvloeden door hun stem te gebruiken bij de aankomende waterschapsverkiezingen bijvoorbeeld.

Wat betekent jouw stem?
Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners, landbouwers , bedrijven en beheerders van natuurterreinen. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van een waterschap en controleert of het dagelijks bestuur dit goed uitvoert. De samenstelling bestaat uit 27 leden, het grootste gedeelte hiervan zijn inwoners van de provincie waar het waterschap ligt. Tijdens de waterschapsverkiezingen kun je dus een vertegenwoordiger kiezen die jouw belangen behartigt in het algemeen bestuur; vaak zijn deze kandidaten lid van een politieke partij. De overige leden worden niet gekozen via verkiezingen. Aangezien inwoners het grootste gedeelte van het algemeen bestuur vormen, kan jouw stem wel degelijk uitmaken!

Kijk op de website van Waterschap Vechtstromen bij waterschapsverkiezingen om te bepalen wat voor “water type” jij bent, om erachter te komen wat er in jouw water regio speelt, en op wie jij kan stemmen en wat hun standpunten zijn.

Over Energiefonds Overijssel
Het financieren van de energietransitie, dat is wat wij bij Energiefonds Overijssel doen. In de eerste plaats om een bijdrage te leveren aan 20 procent nieuwe energie in 2023 in Overijssel, en uiteindelijk om de energietransitie in de provincie mogelijk te maken. Het fonds is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Inmiddels hebben we ruim 200 miljoen aan financieringen verstrekt aan duurzame en nieuwe energieprojecten in de provincie. Variërend van het verduurzamen van woningen en bedrijfsvastgoed, biogascentrales en zonnedaken/-parken tot innovaties zoals de productie van pyrolyse-olie als alternatieve groene brandstof. Het project De Energiefabriek is een van deze projecten. Lees hier meer over Energiefonds Overijssel.

nl_NLNederlands