Ga naar hoofdinhoud

1 november 2022

StartGreen financiert binnen drie impactdomeinen: circulaire economie, diversiteit & inclusiviteit en de energietransitie. Coenraad de Vries, co-founder en Managing Partner van StartGreen is ervan overtuigd dat de energietransitie nog op tijd kan slagen, maar dan moet wel alles en iedereen zijn steentje bijdragen.

Verbeterlijke optimisten

Er zijn onverbeterlijke optimisten die denken dat alles min of meer vanzelf weer goedkomt. Dan zijn er de verbeterlijke optimisten, die zeggen: het kan nog goedkomen, maar dan moeten we wel echt aan de slag. In die hoek zit ik. Als we de aankomende decennia met elkaar steeds verstandige stappen zetten, is het volgens mij mogelijk om een geheel fossielvrije energievoorziening te realiseren.

Alles aanpakken

Het kan, maar dan moeten we wel met z’n allen alles aanpakken: de totale energieopwek, -infrastructuur en het verbruik. Niet alleen met meer zonnepanelen en windparken, maar we moeten ook veel meer doen aan energieopslag en -gebruik. Opslag van energie moet beter, omdat duurzame energie nu eenmaal niet altijd aansluit bij het gebruik: de zon schijnt helaas niet altijd. Maar er is ook heel veel te winnen aan de  gebruikerskant. We zijn gewend over en altijd stroom te hebben en apparaten aan te sluiten wanneer we willen. De hoge energieprijzen drukken ons nu met de neus op de feiten. We zijn eraan gewend om apparaten altijd – dag en nacht – te gebruiken. Als we ze vaker overdag gaan gebruiken, wanneer er veel zon en wind is, lost dat de netcongestie al voor een deel op.

Het mooie van dit impactdomein is, dat we in al die segmenten investeren, dus in opwek, opslag en aanbod & gebruik. Er is niet één heilige graal: we gaan het niet alleen met zon, wind of waterstof oplossen. Het moet allemaal, ook met bronnen die gevoeliger liggen, zoals biomassa en kernenergie. Dat verwoordt onze directeur Participaties Karel Asselberg mooi in zijn blog Het succes zit ‘m in de mix. We moeten daarbij natuurlijk wel verstandige keuzes maken. Van biomassa bijvoorbeeld moeten we zeker weten dat het resthout is dat niet van ver hoeft te komen.

Slimme oplossingen

Omdat meerdere wegen naar Rome leiden, investeren we zowel in oplossingen die direct een zo groot mogelijke CO2-reductie per geïnvesteerde euro realiseren als in technologische innovaties die in de toekomst veel kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld in innovaties op het gebied van opslag en in slimme IT-oplossingen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen (smart grid). Maar ook in slimme oplossingen aan de gebruikerskant, die ervoor zorgen dat we minder energie gebruiken en op de momenten dat het er is.

Lees hierover meer in het expertblog: ‘Energie-innovaties zijn essentieel voor het slagen van de transitie’

Daarnaast investeren we in verduurzaming van vastgoed. Tachtig procent van het energieverbruik in Nederland is gas voor verwarming. Daarom investeren we in geothermie, warmtepompen en waterstofoplossingen en brengen daarmee een gasloze maatschappij dichterbij.

Het verschil maken

Bij als onze financieringen zoeken we naar ondernemers of projectontwikkelaars die het verschil willen maken. In onze zoektocht naar investeringskansen kijken we breed en sluiten geen segmenten uit. Innovaties zijn immers vaak segmentoverstijgend. We kijken vooral naar welk probleem de innovatie gaat oplossen en of dat haalbaar is. Vervolgens kijken we hoe we in die innovaties kunnen investeren zodat ze op grotere schaal uitgerold kunnen worden.

Daarbij maken we elke keer de afweging: gaat dit ons echt helpen bij de transitie? Maar ook: zijn we hier nog wel nodig? We merken bijvoorbeeld dat we voor innovaties in zon- en windtechnologie minder nodig zijn. Deze markten zijn al dusdanig ontwikkeld, dat grote industriële partijen de vervolginnovaties kunnen financieren. Wij richten ons daarom op nieuwe segmenten, zoals CO2-neutrale mobiliteit en opslag van zonne-energie.

Dichten van het financieringsgat

We willen vooral meerwaarde creëren in de financieringsketen door die ondernemingen te financieren die dat nodig hebben, omdat reguliere financiers niet zijn ingesteld op een hoger risico en maatwerk. Wij financieren de risicovolle beginfase, helpen de ondernemer door het financieringsgat heen en zijn daarmee dus echt de katalysator die een start-up of beginnend energieproject op de rails kan zetten. Met onze kennis en ervaring kunnen wij goed de kans inschatten wat de technologische en economische levensvatbaarheid van een impactonderneming is. Ook kunnen we de klant goed uitleggen wat de risicorendementsverhouding is.

Doordat StartGreen verschillende financieringsinstrumenten tot haar beschikking heeft, kunnen we maatwerk leveren in onze financieringsoplossing: we kunnen (achtergesteld) vreemd vermogen, eigen vermogen en (converteerbare) leningen in de puzzel bij elkaar leggen. Daar zijn we uniek in. Als wij de basis hebben gelegd, kunnen andere financieringspartners instappen.

Lees ook: Projectfinanciering, onmisbaar instrument voor de energietransitie

Minder afhankelijk

In 2021 wisten we nog niet dat Poetin begin dit jaar de gaskraan zou dichtdraaien. Nu is de noodzaak van de energietransitie nog urgenter. Niet alleen vanuit het duurzaamheidsperspectief; we zien nu ook hoe afhankelijk we zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Daarom ben ik nu nóg trotser dat wij de energietransitie mede mogelijk maken.’

Dit blog verscheen eerder in ons Impact Report 2021.

 

 

nl_NLNederlands