Deel dit
sluit
Deel dit

Duurzaam MKB Fonds

Financiering moet ook in coronatijd bereikbaar zijn voor ondernemers. Er is echter gebleken dat vooral (familie)bedrijven die momenteel niet terecht kunnen of willen bij een bank, moeilijk overbruggingsfinanciering kunnen realiseren.

Het Duurzaam MKB Fonds is opgericht door StartGreen Capital, een van de eerste niet-bancaire instellingen die BMKB-C leningen aan mag bieden. Er is € 10 miljoen beschikbaar om duurzame ondernemers door de coronacrisis heen te helpen.

Het Duurzaam MKB Fonds biedt staatsgegarandeerde (BMKB-C) leningen aan met de mogelijkheid om eventueel een deel van uw financieringsvraag met crowdfunding in te vullen. Bedrijven met een gezond toekomstperspectief kunnen zo blijven ondernemen.

https://www.duurzaammkbfonds.nl/