Deel dit
sluit
Deel dit

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. Verschillende organisaties en deskundigen geven er hun eigen invulling aan. Voor StartGreen Capital is een duurzame economie een economie die zichzelf niet uitput en waar iedereen naar zijn/haar volle potentie aan kan meedoen. Wij geloven dat de transitie hiernaartoe in gang wordt gezet door duurzame ondernemers. StartGreen Capital faciliteert die ondernemers die met hun innovatieve en duurzame technologieën, producten of diensten de volgende stap willen zetten.

StartGreen Capital heeft haar Theory of Change opgesteld om helder te maken wat we doen, voor wie en waarom, en wat wij verstaan onder duurzaamheid. Een Theory of Change is een visuele beschrijving van de activiteiten die een organisatie onderneemt, en hoe deze leiden tot bepaalde effecten (Outcomes) en maatschappelijke doelstellingen (Impact) op korte en langere termijn. Dit geven we weer in een model (zie hieronder).

In de linker kolom Activiteiten staat wat StartGreen Capital mogelijk maakt. Het middenstuk, de Outcomes, laat zien dat StartGreen Capital niet alleen waarde creëert voor ondernemers en investeerders, maar dat zij ook gezamenlijk bijdragen aan het ontwikkelen van de sector impact-investeren. StartGreen Capital wil impact-investeren van een niche activiteit mainstream maken.

In de rechterkolom staat de uiteindelijke Impact doelstelling van StartGreen Capital, namelijk om via ondernemers bij te dragen aan de Sustainable Development Goals. Om te meten in welke mate ondernemers bijdragen aan welke van de 17 doelen, is een indicatorenset ontwikkeld met een aantal indicatoren per SDG. Indicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal kinderen dat betere scholing ontvangt, het aantal huishoudens dat bijdraagt aan een duurzame samenleving, het aantal kilojoules energie dat wordt opgewekt of de hoeveelheid CO2 die wordt bespaard. Per onderneming bepalen we één of meerdere indicatoren.

Lees hier meer over de Sustainable Development Goals (SDG’s)

StartGreen Capital kiest bij de financiering van ondernemingen voor een brede aanpak. Wij financieren zowel honderd procent duurzame bedrijven als ondernemingen die alles op alles zetten om een transitie naar een duurzame bedrijfsvoering te maken. StartGreen Capital gelooft dat deze brede aanpak meer impact heeft dan de financiering van alleen nieuwe volledig duurzame initiatieven.