Deel dit
sluit
Deel dit

Werkwijze

1. Aanvraag en kennismaking

Na ontvangst van uw aanvraagformulier berichten wij u binnen drie weken of uw investeringsaanvraag in behandeling wordt genomen. Indien uw aanvraag aansluit bij de doelstellingen van StartGreen Capital, ontvangen wij graag een uitgewerkt businessplan en nodigen u, bij een positieve beoordeling, uit voor een nadere kennismaking.

2. Beoordeling

Naar aanleiding van de kennismaking zullen we uw aanvraag beoordelen en kijken bij welk fonds uw aanvraag zou kunnen passen. Waar nodig, schakelt StartGreen Capital hiervoor externe (branche-)deskundigen of onze financieringspartners in.

3. Participatievoorstel voorleggen ter goedkeuring

Indien het businessplan en het management positief worden beoordeeld en overeenstemming is bereikt over de uitgangspunten van de samenwerking, wordt een participatievoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het betreffende beoordeling comité (per fonds verschillend).

4. Due diligence onderzoek

Na goedkeuring van het participatievoorstel volgt een due diligence onderzoek, dat naast de financiële en juridische situatie ook technische aspecten kan omvatten. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen StartGreen Capital of het betreffende fonds aanleiding geven om af te zien van de voorgenomen participatie, of om opnieuw te onderhandelen over de uitgangspunten van de overeenkomst.

5. Contractuele fase

Vervolgens start de contractuele fase, waarin alle aspecten van de samenwerking worden uitgewerkt en vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst, eventueel in de statuten en/of leningsovereenkomst. Na ondertekening van de contracten gaat de participatie van start.

6. Rapportage

Als partner in uw onderneming zet StartGreen Capital zich actief in om uw commerciële activiteiten tot een succes te maken. Door middel van periodieke rapportages en Aandeelhoudersvergaderingen blijft StartGreen Capital nauw betrokken bij de voortgang van uw onderneming.

7. Duur van de samenwerking

De bijdrage van StartGreen Capital is altijd tijdelijk. Nadat we samen de afgesproken groei hebben gerealiseerd is het tijd om weer afscheid van elkaar te nemen. Voor u, omdat uw onderneming nieuwe partnerships aangaat om vervolggroei te realiseren. Voor ons, omdat wij het kapitaal weer ter beschikking willen stellen aan andere nieuwe duurzame innovaties.