Deel dit
sluit
Deel dit

Energiefonds Overijssel

Sinds 2013 is StartGreen Capital, in een consortium met ASN Bank beheerder van Energiefonds Overijssel. De Provincie heeft €200 miljoen. ter beschikking gesteld voor het fonds om een bijdrage te leveren aan de opwek van hernieuwbare energie en energiebesparing. Van de €200 miljoen is €40 miljoen van dit fonds specifiek voor aandelenkapitaal in energieprojecten of innovatieve ondernemingen en wordt door StartGreen Capital uitgezet. Het fonds is vanaf 2018 revolverend. Dit houdt in dat de inkomsten uit eerdere investeringen die naar het fonds terugvloeien opnieuw ingezet kunnen worden voor het aangaan van nieuwe participaties dan wel het verstrekken van leningen.