Deel dit
sluit
Deel dit

Adviescommissie

Voor de toetsing van de projecten die de fondsbeheerder voordraagt, is een adviescommissie ingesteld. Deze adviescommissie is samengesteld uit experts en ondernemers op het gebied van nieuwe energie en private investeringen. Meer informatie over de adviescommissieleden vindt u op de website van het Energiefonds Overijssel.

Jean-Pierre Sweerts - voorzitter

De heer Sweerts is investeringsadviseur en financieel arrangeur van infrastructurele projecten, bedrijven en fondsen in clean energy en clean technology (Linius Capital).

Ad van Wijk

De heer Van Wijk is zelfstandig adviseur en hoogleraar ‘Future Energy Systems’ aan de TU Delft.

Juul Vaandrager

Mevrouw Vaandrager-van Aert is mede oprichter en partner bij Triple Finance Partners (financieel en strategisch advies).

Paul Nederkoorn

De heer Nederkoorn studeerde chemie, farmacochemie en Nederlandse rechtsgeleerdheid. hij is voorzitter van de raad van commissarissen van Medspray BV en hij is voorzitter van de APEC Academy. Daarnaast is hij mede-oprichter van het Nimbus Scale-up fund.

Willy Wagenmans

De heer Wagenmans is zelfstandig adviseur en was tot 2015 werkzaam bij de provincie Noord- Brabant. Hij houdt zich bezig met innovatie, strategie en financieringsvraagstukken.