Deel dit
sluit
Deel dit

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een financiering dan wel investering vanuit het Energiefonds Overijssel dient het energieproject dan wel innovatieve onderneming aan enkele criteria te voldoen:

  • Project/onderneming dient een goede kans te hebben om op korte tot middellange termijn de doelstelling van het fonds te realiseren. De doelstelling van het fonds is energie besparen en nieuwe energie opwekken uit duurzame bronnen. Het fonds richt zich ook op innovatieve projecten. Dit is maximaal voor 10% van het fonds.
  • De activiteiten van het project/de onderneming resulteren in behoud van werkgelegenheid of het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Dit is het maatschappelijke rendement dat de provincie Overijssel met het fonds nastreeft.
  • Uw organisatie is financieel solide: Ondernemingen of projecten die kunnen aantonen dat de bedrijfsvoering gericht is op continuïteit van het voeren van een duurzame bedrijfsvoering hebben een pre.

In het investeringsreglement van het Energiefonds Overijssel vindt u deze en overige criteria nader uitgewerkt.