Onze missie

Voor StartGreen Capital is een duurzame economie een economie die zichzelf niet uitput en waar iedereen naar zijn/haar volle potentie aan kan meedoen. Wij geloven dat de transitie hiernaartoe in gang wordt gezet door impactondernemers.

StartGreen wil een katalysator zijn van vooruitgang door de financiering van grote maatschappelijke thema’s zoals de energietransitie, diversiteit en circulariteit.

Ons duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid van StartGreen Capital d.d. 10 maart 2021 bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het impactbeleid: welke impact StartGreen Capital wil maken en hoe ze dit wil bewerkstelligen, hoe impact wordt gemeten en gerapporteerd in het StartGreen Impact Report. Dit beleid is voornamelijk gericht op hoe StartGreen Capital de positieve bijdrage van ondernemingen wil vergroten. Alle fondsen vanuit StartGreen beogen namelijk een meetbaar positief effect op milieu en maatschappij te realiseren (conform definitie ‘duurzame belegging’ van de SFDR).
  2. Het ESG-beleid: hoe StartGreen Capital bij ondernemingen relevante ESG-risico’s en kansen identificeert en hoe dit is geïntegreerd in het gehele investeringstraject. Dit is voornamelijk gericht op hoe StartGreen Capital de eventuele ongunstige effecten van ondernemingen op de omgeving wil reduceren, op het in kaart brengen van duurzaamheidsrisico’s en analyse van de financiële impact hiervan.
  3. Het intern duurzaamheidsbeleid: hoe StartGreen Capital ook intern zo bewust mogelijk om tracht te gaan met mens en milieu.

Wilt u meer weten over ons duurzaamheidsbeleid, dan kunt u hier meer lezen:

Vergunning

StartGreen Capital heeft een vergunning als beleggingsonderneming voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en opereert in die hoedanigheid onder het “MiFID II” regime. Tevens staat StartGreen Capital geregisterd als fondsbeheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:66a van de Wft en opereert zij in die hoedanigheid onder “AIFMD light” regime. Daarbij vinden wij het belangrijk om transparant en open te zijn over wat we doen en hoe we dat doen. Daarom geven we hier inzicht in onze governance en het beloningsbeleid van StartGreen Capital.

De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) beleggingsondernemingen, DNB houdt prudentieel toezicht.

Governance

De directie van StartGreen Capital bestaat uit vijf leden. Alle leden van het bestuur beschikken over ruime ervaring in vermogensbeheer, venture capital, projectfinanciering en investment management.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Co-founder en Managing Partner van StartGreen Capital en Oneplanetcrowd

Coenraad de Vries

Profiel
Na mijn afstuderen heb ik bijna tien jaar lang verschillende managementfuncties in het bankwezen bekleed. In 2006 heb ik besloten om mijn hobby voor het co-creëren van sociaal ondernemerschap (iets wat ik al sinds mijn studie deed in mijn vrije tijd) om te zetten in een echte baan, door samen met Laura StartGreen Capital en Oneplanetcrowd op te zetten.
Het verder laten groeien van StartGreen en Oneplanetcrowd door het creëren van financieringsmogelijkheden; dat is wat ik het liefste doe. Met ondernemende teams die kunnen excelleren binnen een grotere structuur (cellen). Want autonome teams kunnen het beste een klantsegment bedienen. De voornaamste uitdaging hierbij is om balans te creëren tussen de ondernemende energie van een team en de benodigde verantwoordelijkheid, het risicobewustzijn en de structurele eisen van een financieringsmaatschappij.

Zakelijke passie
Mijn persoonlijke ambitie is het versnellen van een tweevoudige duurzame verandering in de financiële sector. Tweevoudige duurzaamheid in de zin van 1) het creëren van financieringsoplossingen voor ondernemers die positieve veranderingen voor het milieu en/of de maatschappij teweegbrengen; en 2) door het gebruik van financieringsoplossingen die in essentie transparanter zijn en lagere transactiekosten hebben dan reguliere oplossingen.

Co-founder en Managing Partner van StartGreen Capital en Oneplanetcrowd

Laura Rooseboom

Profiel
Voordat ik samen met Coenraad begon met StartGreen Capital, was ik directeur bij DOEN Participaties, het venture fonds van Stichting DOEN van de Postcodeloterij. Daarmee was ik één van de eerste investeerders in duurzame bedrijven in Nederland en heb ik veel van de eerste “groene” bedrijven geholpen bij hun groei. Daarvoor was ik werkzaam als accountmanager voor private banking klanten bij NBC Vermogensbeheer (nu Fair Capital Partners).
Ik heb de studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit afgerond en een post-doctorale opleiding als Chartered Financial Analyst aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zakelijke passie
Waar ik voor ga, is dat we aan één wereld genoeg hebben en niet drie of vijf (afhankelijk van de levensstijl die wordt nagestreefd). Hiervoor is het nodig dat alle mensen naar hun beste potentie worden ingezet en niet aan de kant staan, omdat hun capaciteiten niet worden (h)erkend. Ook grondstoffen, materialen en productiemiddelen zullen veel efficiënter moeten worden ingezet.

Directeur Participaties

Karel Asselbergs

Profiel
Na mijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heb ik uitgebreide transactie-ervaring opgedaan in M&A-functies bij Deloitte en ING Corporate Finance. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt bij KRC Capital, waarmee ik de overstap heb gemaakt naar de investeringswereld. Omdat mijn hart ligt bij duurzame impact, ben ik in 2013 bij StartGreen Capital gestart waar ik nu de rol van Directeur Participaties vervul. Ik ben o.a. directielid bij het Energiefonds Overijssel waar ik verantwoordelijk ben voor het participatiedeel van het fonds. Mijn expertise ligt in het bijzonder bij venture capital investeringen en projectfinancieringen voor ondernemingen in de cleantech en duurzame energiesector.

Zakelijke passie:
Mijn passie ligt bij het leveren van een substantiële bijdrage aan de energietransitie door zowel duurzame energieprojecten als innovatieve cleantech-ondernemingen van maatwerkinvesteringen te voorzien. Ik krijg letterlijk energie van het samen met ondernemers bouwen aan financieel gezonde bedrijven die de wereld écht kunnen veranderen, want dat is de opgave waar we in deze noodzakelijke transitie voor staan. Ik hou van de transactiedynamiek en de complexe puzzels die bij het structuren van deals vaak opgelost moeten worden; creativiteit en “out-of-the-box” denken zijn daarbij cruciaal. Bouwend op de expertise en het netwerk van StartGreen Capital, streef ik er - met ons team - altijd naar om ondernemers te ondersteunen en daadwerkelijk verder te helpen. Want ondernemers zijn de drijvende kracht achter innovatie en de energietransitie, waarbij wij als partner en investeerder willen zorgen voor een versnelling. Want we zijn er nog lang niet!

Directeur Vreemd Vermogen

Anouk Blüm

Profiel
Sinds 2018 ben ik werkzaam bij StartGreen en heb daarvoor al langere tijd samengewerkt met mijn huidige collega’s om het Energiefonds Overijssel te ontwikkelen. Sinds december 2019 ben ik directeur van het Energiefonds Overijssel en verantwoordelijk voor de leningportefeuille. In Groningen heb ik Economie gestudeerd waarna ik ben begonnen bij KMPG – Financial Services als trainee. Vervolgens heb ik circa vijf jaar gewerkt als investment manager Micro-Finance bij Oxfam- Novib en Triple Jump. Daarna ben ik tien jaar bij de ASN Bank actief geweest in duurzame projectfinanciering waarna ik de overstap heb gemaakt naar StartGreen.

Zakelijke passie
Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een eerlijk verdeelde en duurzame wereld én ik heb een passie voor bankieren. In mijn huidige functie wordt dit perfect gecombineerd omdat je met onze focus projecten mogelijk kan maken die de wereld duurzaam (en) eerlijker maken en verdere ontwikkelingen ervan zullen aanjagen

CFRO

Jan Willem Grandia

Profiel
Na mijn studie bedrijfseconomie heb ik de post-master Register Controller afgerond. Ik heb inmiddels zo’n 15 jaar ervaring binnen de financiële sector, altijd vanuit een financiële rol, waarbij risk en compliance een steeds belangrijker onderdeel is geworden van mijn werkzaamheden.

Zakelijke passie
Ik wil graag impact creëren samen met onze klanten, door het aanbieden van transparante financiële producten die bijdragen aan een inclusieve en duurzame maatschappij. Vanuit mijn rol probeer ik de juiste randvoorwaarden te creëren zodat zowel onze klanten als wijzelf onze strategische doelen kunnen realiseren.

Contactgegevens

StartGreen Capital
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam
Bekijk op Google Maps

Telefoon:
+31 (0)20 568 20 60
E-mail:
info@startgreen.nl