Label

blog

Blog 3. Van start-up naar scale-up: lessen voor ondernemers en investeerders

Door Blog, Impactvol financieren, Nieuws, PDENH, StartGreen Capital

12 juli 2021

Op naar de grande finale waar ik in deze blogserie naartoe heb gewerkt. Nu we weten welke resultaten 7 jaar impact investeren hebben opgeleverd, is het interessant om te kijken naar de belangrijkste lessen die we met het elftal start-ups onderweg naar groei hebben geleerd. Lessen die ik zowel mede-impactinvesteerders als de ondernemers mee wil geven om de kansen op succesvolle opschaling te vergroten
Lees verder

Impact beleggen wordt de nieuwe standaard

Door Blog, Borski Fonds, Impactvol financieren, Nieuws, StartGreen Capital

10 juni 2021

Impact beleggen wordt de nieuwe standaard

Impact interview met Susan Leerkes van Van Lanschot Kempen

 

Voor ons impact report 2020 interviewden wij een aantal van onze institutionele investeerders. Met Susan Leerkes van Van Lanschot Kempen spraken wij over duurzaam beleggen, hun motivatie om te investeren in Borski Fund en impact investing. Lees hier het hele interview.

Wat doet Van Lanschot Kempen en welke rol heeft u daarbij?
Al onze beleggingsoplossing zijn duurzaam en wij dragen bij aan de Sustainable Development Goals van de VN. Bij duurzaam beleggen speelt naast het financieel rendement ook de invloed op mens, milieu en maatschappij een belangrijke rol. Als duurzame belegger beoordeel je bedrijven niet alleen op financiële resultaten, maar ook op de manier waarop deze omgaan met hun werknemers en het milieu en hoe ze zich opstellen in ethische vraagstukken. Wij beleggen bijvoorbeeld niet in producenten van kernenergie, wapenfabrikanten en bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten of de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat particuliere beleggers makkelijker kunnen investeren in impact beleggingen. Daarom kunnen Van Lanschot klanten beleggen in de Kempen Global Impact Pool.  Dit fonds heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan vijf van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zo draagt de ‘pool’ onder meer bij aan betaalbare, goede gezondheidszorg & financiële diensten, het verduurzamen van de voedselketen en betaalbare en duurzame energie.

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan:

  • Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  • MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  • Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen;
  • Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot.

Ik ben commercieel directeur bij Van Lanschot en verantwoordelijk voor onze kantoren in Amsterdam, Hilversum en Laren. Daarnaast heb ik ook een eigen klantenportefeuille. Ik help onze klanten en prospects onder andere bij een unieke, passende beleggingsoplossing, waarbij ik rekening houd met de persoonlijke situatie, wensen en doelen. Verantwoord beleggen is onze standaard, hoe duurzaam bepaalt de klant zelf.

Hoe is gender diversity verankerd bij jullie?
Wereldwijd zijn inclusie & diversiteit een steeds belangrijker onderdeel geworden voor een duurzame bedrijfsstrategie, zo ook bij Van Lanschot Kempen. Wij geloven dat diversiteit in de workforce specifiek leidt tot betere besluitvorming, een betere werkomgeving en minder ‘blinde vlekken’. Bovendien helpt een inclusief en diverse workforce de bedrijfsprestaties, innovatie, flexibiliteit en veerkracht van de organisatie te stimuleren, evenals een positieve sociale en ecologische impact. We zijn ook van mening dat het toegang bi​​​​​​​edt tot een veel grotere talentenpool zodat meritocratie en diversiteit naast elkaar kunnen bestaan. Het bewuste en weloverwogen streven naar diversiteit leidt volgens ons ook tot een aanzienlijke vermindering van vooroordelen. Om diversiteit op de werkvloer succesvol te maken is een inclusieve cultuur een randvoorwaarde. Dit vraagt om een inclusieve ‘mindset’ van elke medewerker zodat iedereen bij Van Lanschot Kempen zich thuis voelt, ongeacht je achtergrond of het geluid dat je laat horen. Dit gaat niet alleen over acceptatie maar ook over écht gezien en gehoord worden.
Wij geloven dat de beste oplossingen ontstaan op het moment dat een uitdaging vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt – kortom wij geloven dat cognitieve en socio-economische diversiteit tot betere resultaten leidt. Diversiteit heeft alleen zin op het moment dat er sprake is van inclusie, dus pas op het moment dat er daadwerkelijk naar verschillende perspectieven wordt geluisterd. Inclusie is een onderdeel van onze cultuur; een platte meritocratische organisatie. Diversiteit is beleid tijdens werving en retentie van talent. Gender diversity is een onderdeel van dit beleid.

Waarom heeft Van Lanschot geïnvesteerd in Borski Fund?
Voor het financiële en sociale rendement. Er zijn verschillende redenen om te investeren. Ten eerste hechten wij als organisatie waarde aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarbij hoort dat je je inzet voor diversiteit en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Dit fonds is dan een mooie kans, daar wil je bij zijn. Niet voor niets waren Klaas Knot van de Nederlandsche Bank en Koningin Máxima ook aanwezig bij de lancering van het Borski Fund. Een andere belangrijke reden is dat het fonds voor ons deuren opent. Naast de grootbanken investeren namelijk verschillende vermogende particulieren die bij de closing aanwezig waren. Hier zitten bijvoorbeeld ondernemers bij die eerder zelf hun bedrijf hebben verkocht. Een aantal van hen wilden wij al een tijdje benaderen en dat is nu gelukt dankzij de lancering van dit fonds. En ook bij bijeenkomsten van het fonds komen wij in contact met andere investeerders waarvoor wij een rol kunnen spelen met betrekking tot invulling van hun vermogen of hieraan gerelateerde zaken als bijvoorbeeld een (familie-)hypotheek. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Daarbij hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders en elke investering moet op zijn eigen benen kunnen staan. Het Borski fonds doet dat. De oprichters hebben een bewezen track record, het fonds heeft toegang tot een breed netwerk van vrouwelijk ondernemers en de operationele aspecten zijn gewaarborgd door de infrastructuur van StartGreen Capital. Alle benodigde ingrediënten zijn aanwezig om het beoogde rendement te halen. Bovendien draagt het fonds wat ons betreft op meerdere fronten bij aan het sociaal rendement. Er is sprake van negatieve screening op o.a. tabak, een sector waarin VLK zelf ook niet belegt. Bovendien draagt het fonds bij aan SDG’s (3, 5, 8, 12 & 17) die in grote mate overlappen met ons eigen beleid. Tot slot, we steunen graag een initiatief dat, net als ons eigen beleid, ontworpen is om een breder pallet aan talenten de kans te geven.

Welke ontwikkelingen op het gebied van impact investing ziet u de komende jaren?
Op het gebied van impact investing zien we ontwikkelingen op verschillende fronten. Allereerst zien we de afgelopen jaren een sterk toenemende vraag naar impact investing oplossingen, met name onder de volgende generatie. Wij verwachten dat deze vraag doorzet en dat naast duurzaam beleggen ook impact beleggen de nieuwe standaard zal worden. Eenzelfde trend zien we in het aanbod van impactoplossingen, ofwel de toename van impact fondsen waarmee de impact markt toegankelijk wordt voor (particuliere) beleggers. Daarnaast wordt steeds meer gezocht naar consensus op het gebied van het meten, managen en rapporteren van impact. Het raamwerk van het Impact Management Project (wat wij zelf gebruiken binnen onze Global Impact Pool) is een voorbeeld van een stap in de richting naar standaardisatie op het gebied van impact meten en rapporteren. Ook zullen bedrijven in het algemeen steeds meer moeten aantonen in welke mate hun operatie, producten en diensten negatief dan wel positief bijdragen aan de omgeving, om op die manier echt inzicht te bieden in de totale waarde die zij creëren op de lange termijn (denk aan integrated profit loss statements).

En welke rol speelt diversiteit daarin?
Het belang van de focus op diversiteit zal alleen maar sterker worden, mede gezien het effect van COVID-19, die, als elke andere crisis, niet genderneutraal is. Wereldwijd zijn vrouwen hard getroffen door de pandemie, vrouwen verdienen doorgaans minder, hebben minder spaargeld en zijn onevenredig vertegenwoordigd in de informele economie. Ze hebben minder toegang tot sociale bescherming en worden meer belast met onbetaalde zorg en huishoudelijk werk, waardoor ze vaak moeten stoppen met werken. Kijken we naar impact oplossingen dan speelt naast de focus op het creëren van fatsoenlijke banen met een eerlijk loon, ook diversiteit een rol (denk aan het aantal banen die gecreëerd worden voor vrouwen; het aantal vrouwelijke ondernemers dat wordt gesupport; de diversiteit in brede zin binnen de onderneming waarin geïnvesteerd wordt).

Heeft u nog een advies of wens voor StartGreen Capital? Wat zouden wij meer, of juist minder moeten doen?
Blijf met ons samenwerken, zeker met onze specialisten op het gebied van impact en duurzaam beleggen. Voor ons is het een mooie kans om onze kennis en ervaring op het gebied van impact investing te vergroten.

Is er iets wat we u niet gevraagd hebben maar wat u hier wel graag kwijt zou willen?
Ja, gefeliciteerd met het eerste jaar van het Boski Fund en de mooie investeringen die jullie tot op heden hebben gedaan. En geweldig om te zien dat Simone Brummelhuis, directeur van het Borski Fund, is uitgeroepen tot een van de 10 meest invloedrijke vrouwen bij Europese start-ups. Hulde!

Meer weten over Van Lanschot Kempen

Mijn 5 stelregels voor impact investeren

Door Blog, Impactvol financieren, Nieuws, StartGreen Capital

22 maart 2021

De aandacht voor klimaatverandering is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Een oude generatie is wakker geschud en een nieuwe generatie is opgestaan. Eentje die meer en meer in de actiemodus zit om ‘impact’ te maken. Ook zelf heb ik de overstap gemaakt van een corporate strategie consultant naar impact investeerder bij StartGreen Capital. Maar wat is impact investeren en hoe onderscheid ik mij van de ‘gewone’ investeerders? Bij elke investering volg ik 5 simpele stelregels om te bepalen of het een ‘gewone’ investering of een ‘impact’ investering betreft. Deze regels zorgen ervoor dat ik stellig kan blijven zeggen dat ik een ‘impact investeerder’ ben. En graag deel ik ze hier met je.

Lees verder

nl_NLNederlands